szkolenie zarządzanie zasobami ludzkimi

Najważniejsze zagadnienia w obszarze motywacji

Motywowanie pracowników oznacza procesy wzmacniające pozytywne emocje, utrzymujące oraz sterujące aktywnością osoby zatrudnionej w firmie. Da się wyróżnić motywowanie zewnętrzne, do której zaliczamy: naganę dla pracownika, premie, oceny i naciski przełożonych. W praktyce biznesowej można zindentyfikować też motywowanie wewnętrzne, do której zaliczamy: indywidualne dążenia, obawy, hobby, chęć osiągania celów, wizje przyszłości oraz ideały. To samo znajdziesz tu: Szkolenia HR

Strony

Subscribe to RSS - szkolenie zarządzanie zasobami ludzkimi