Ankieta Poszkoleniowa - Podsumowanie

W ramach obowiązku publikacji opinii z formularza poszkoleniowego rozdanego uczestnikom na koniec kursu (umowa nr TRY/2354) oto Audyt Szkolenia
ref. GA – 3518
Nazwa Zleceniodawcy: GHE SA
Dziedzina Szkolen: Wyjazdy Team Building http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/gdzie-szkolic-pracownikow-oto-ranking-n...
Zleceniodawca warsztatu: spółka giełdowa
Branża: produkcja sprzętu sportowego
Uczestnicy warsztatu: menedżerowie średniego szczebla
Kurs ukończyło: siedemnaście osób.
Długość szkolenia: siedem h.
NOTY ZE SZKOLENIA (skala 1-6)
Na jakim poziomie oceniasz potencjał pedagogiczny szkoleniowca: 4,7
Scharakteryzuj stopień interaktywnych narzędzi kształcenia takich jak scenki: 4,0
Scharakteryzuj trafność przekazywanych treści do specyfiki swojej firmy, branży i departamentu: 4,1
OPINIE RESZTY UCZESTNIKÓW SPISANE Z ANKIET:
Jakimi działanami pana/i przełożony ma szansę pomóc w zastosowaniu wiedzy ze szkolenia w regularnej pracy :
najfajniej będzie zaoferować dodatkowe elementy nauki w formie kursów indywidualnych
przydałoby mi się odrobinę więcej samodzielności

potrzebuję kilkanaście godzin tygodniowo na tworzenie innowacyjnych odpowiedzi na problemy w moim dziale
stawianiem realistycznych celów
jeśli będę potrzebować to poproszę i dostanę pmoc
skąd miałbym to wiedzieć
Co uważasz o odbytym warsztacie:
Było fajnie

Znakomicie dobrany trener
Proponuje nieco mniej praktycznych scenek z szkolonego tematu

Jakie inne warsztaty chciałbyś odbyć w przewidywalnej przyszłości (do sześciu miesięcy:
podejmowanie decyzji w nowczesnym zespole
skuteczne prowadzenie prezentacji
kierownik i mentor w grupach handlowych
handlowanie jako gra w sytuacjach kryzysu
team building

logistyka dla handlowców
warsztat - konwersacje z hiszpańskiego w biznesie