Materiały - gry menedżerskie

Gry symulacyjne w naszym projekcie dla technologów będą opierały się na poniższym materiale wiedzowym.

Gorąco prosimy uczestników realizowanych u nas warsztatów i symulacji decyzyjnych w programie rozwoju kompetencji technicznych o opanowanie najważniejszych treści z opublikowanych na tej stronie materiałów w uzupełnieniu do treningu Gry Biznesowe.

Diody mikrofalowe półprzewodów

Ochrona p.poż w systemie ochrony cywilnej zak.pracy

Zarys matematyki wyższej cz3

Symulacje szkoleniowe – fundamenty praktyczne

Zbiór zadań z gospodarki elektroenergetycznej

Fundamenty konstrukcji

Optymalizacja rozwoju i sterowania dużymi systemami energet.

Lernt Mit Uns. dla kl.I L.O.

Na tropie przyczyn wypadków

Ogrzewanie i klimatyzacja. Leksykon

Wytrzymałość materiałów dla wydziałów budowlanych

Elektryczne elementy automatyki

Kontrola wody i pary w energetyce

Procesy technologiczne w elektronice półprzewodnikowej

Leksykon inżyniera -spawalnictwo t 1

Wagi i ważenie w przemyśle i handlu.Pomiary masy

Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa t 2

Zawarcie i rozwiązanie umowy o pracę w pyt.i odp.

Metaloznastwo

Jak czytać bilans przedsiębiorstwa

Podstawy chemii ogólnej cz.II

Masery i lasery ,ujęcie historyczne

Odpowiedzialność materialna pracowników w praktyce

Bezpieczeństwo pracy Prawne formy zapobieganie zagrożenia

Cyfrowe układy scalone CMOS

Język CLIPPER Kompendium

Utrzymanie i modernizacja konstrukcji stalowych

Aldus. Page Maker 4.0 do Windows

Angielsko-polski słownik skrótów elektronika, informatyka,teleinformatyka

Co i jak w assemblerze.cz.II. 85str.,20cm.

Podstawowe kroje pism. CorelDRAW & Windows.

Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw 261str,20cm.

Podzespoły elektroniczne Półprzewodniki Przewodnik Wyd II 583s,24cm

Etyka Podręcznik dla szkół średnich Świat wartości moralnych 311 str., 24 cm

Word Perfect w środowisku Windows trzeba znać 204 str., 24 cm

Kodeks wykroczeń z komentarzem stan pr. 01.08.92 330 str., 24 cm

Ekonomia t 2 Podręcznik ekonomii Nr 1 w Europie 479s 23cm

Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne

Zbiór zadań z chemii dla szkół średnich Wyd.VII 367 str.20 cm

BHP dla elektryków Wyd.IV 134 str., 20 cm

Mathcad 4.0/5.0 for Windows 321 str., 20 cm

Kodeks handlowy - komentarz,wybrane aktyprawne Wyd.VII 542 str., 20 cm

Mechanika techniczna Wyd 23 461s 20cm

Elementy zarządzania 169 str.20 cm

Microsoft WORD 6 dla Windows krok po kroku + dyskietka 286 str,24 cm

Mikrobiologia ogólna 737 str,20 cm

Ekonometria.Wybrane zagadnienia 290s 24cm

Instalacje elektryczne 366 str, 24 cm

Dynamika i sterowanie robotów 355 str, 24 cm

Słownik tematyczny polsko-rosyjski 438 str, 20 cm

Podręcznik prawa międzynarodowego

Międzynarodowe stosunki gospodarcze wyd2

Finanse przedsiębiorstw 787str31cm

Negocjując racjonalnie 183 str, 24 cm

Geografia gospodarcza - repetytorium 322 str, 24 cm

Termodynamika techniczna 497 str, 24 cm

Internet Explorer 5.0 Pl 247 str, 24 cm

Chemia dla licealistów cz.II Pierwiastki i związki chemiczne Wyd.II 363-728 str, 24 cm

Rachunkowość zarządcza 385s 23cm

Hakerzy

Historia handlu międzynarodowego 352 str, 20 cm

Rachunkowość. Cz. 1