Gry jako sposób na zgłębianie rzeczywistości biznesowej

Szkolenia menedżerów mogą koncentrować się na różnych aspektach . Niekiedy będzie chodziło o podejmowanie ważnych decyzji w warunkach stresu, innym razem nacisk zostanie położony na umiejętność analizy napływających informacji , w rezultacie czego zaistnieje przesłanka do dalszych działań biznesowych . Sam rynek szkoleń, oprócz tego, że intensywnie się rozwija, eksperymentuje z najnowszymi trendami w sposobie nauczania nastawiając się na efektywność .

Coraz większą popularność zdobywają sobie różnego rodzaju Kaskadowe Ćwiczenia Menedżerskie http://www.symulacje.edu.pl/gry-menedzerskie.php
by podnieść atrakcyjność szkoleń. W edukacji wykorzystywane były już od dawna , jednak we współczesnej Polsce coraz szerzej proponowane są przez firmy, które szkolą menedżerów. Bardzo ważne jest nauczenie kierowania rozwojem pracowników, ale również nabycie umiejętności podejmowania decyzji .

Stosowanie gier w szkoleniach jakby na to nie spojrzeć, to nowe możliwości. Najważniejsze jest to, że dają niepowtarzalną szansę, by przekuć wiedzę książkową w praktyczne działanie bez prawdziwego ryzyka finansowego . Jest to także efektywniejszy sposób przekazywania wiedzy , dlatego, że bazuje na satysfakcji z dobrze wykonanego zadania , a dzięki temu wzbogaca poziom przyswajania wiedzy . Symulacje takiego rodzaju są również niezłym sposobem, ponieważ zdobyte podczas szkolenia doświadczenie można przenieść bezpośrednio do realnych działań biznesowych. Uczestnicy bardzo dokładnie mogą poznać problemy , z jakimi muszą mierzyć się kierownicy w swojej pracy , ponieważ przez cały czas bazują na sytuacjach realnych .