Czas w działalności menedżerskiej

Zarządzanie czasem to aktualnie częsty obszar zagadnień na szkoleniach dla kierowników i menedżerów różnego typu. W poprzednim tygodniu prowadziłem szkolenia z tego zakresu tematycznego. Uczestnicy podarowali mi niezwykle dużo cennych wskazówek, aby w końcu urzeczywistnić ten tekst.
W ubiegłych miesiącach liczba celów kierowników działów znacznie się zróżnicowała. Kierownicy starają się być otwarci na wyzwania otoczenia, jednakże zarządzanie ich czasem staje się dość skomplikowane. W tym artykule prezentuję rezultaty projektów badawczych „gospodarowanie aktywnością osób na stanowiskach kierowniczych”. Dość dużo wskazówek znalazłem w tym miejscu:
Definicje - Szkolenia Komunikacja http://www.szkolenia-menedzerskie.pl/szkolenia_komunikacja.
Fakty z obszaru gospodarowania czasem i ustalania priorytetów przez menedżerów są takie:
1. Tylko 20 procent kierowników liniowych i dyrektorów oddziałów nie uskarża się na niewystarczający czas pracy.
2. Inni kierownicy deklarują, że chcieliby 3 godziny więcej niż mają obecnie.
3. Większość osób na stanowiskach kierowniczych cierpi na całkowity brak zasobów czasowych.
4. Czas zaangażowania przepytanych kierowników z różnych firm wynosi od 8,5 do dwunastu godzin.
5. Zbytnio podzielony jest czas pracy. Przynosi to większą zachorowalność na depresje oraz brak możliwości skoncentrowania się.
6. Dyrektorzy oddziałów firm realizują od 50 do 240 drobnych zadań w ciągu okresu aktywności zawodowej dla przykładu delegowanie uprawnień, wyjazdy do klientów z partnerami biznesowymi, telekonferencje z interesantami, podpisywanie dokumentów, rozmowy telefoniczne, korespondencja, szkolenia itd..
7. Zwykle menedżerowie podejmują się dwadzieścia siedem proc. zamierzonych zadań.
8. Obszar patrzenia na sprawy z lotu ptaka w czasie pracy dyrektora oddziału lub kluczowych działów w firmie to 4-10 procent.
9. Na grupowe rozwiązywanie problemów (między innymi burze mózgów, imprezy okolicznościowe, sesje szkoleniowe, doradztwo, podejmowanie decyzji itp.) kierownicy planują 40-60% czasu, niewielki procent pozostaje na podnoszenie własnych kwalifikacji oraz patrzenie na firmę z lotu ptaka.
10. Menedżerowie tracą około 20 proc. zasobów czasu w pracy.
W innym artykule przedstawię kolejne tematy oferty firm szkoleniowych dla kadry zarządzającej.
NASZE WPISY
Ten blog prowadzi drużyna badaczy realizujących kursy biznesowe z wszelkich sektorów rynku.

W tym blogu mówimy równeż na temat:
- analizy motywacji załogi w firmach
- kwestionariuszy kompetencyjne
- cykle kształceniowe z budowania strategii i rozwoju firmy
- wydarzenia team building
- kierowanie zasobami ludzkimi