Co oznacza dla człowieka wewnętrzna chęć do działania

Ludzie nauki i kultury od wieków próbują zdefiniować, czym jest wewnętrzna chęć do działania. W praktycznych opracowaniach dla kadry menedżerskiej można odznaleźć wiele sposobów definiowania motywacji i jej przyczyn. Gdy przygotowuję sesje i kursy dla menedżerów, uczestnicy stale podkreślają, że motywacja bywa bardzo istotna w dotychczasowej pracy.
Samomotywacja oznacza elementy skorelowane ze środowiskiem pracy a także cechami osobowymi, jakie wyjaśniają, dlaczego homo sapiens jako grupa chcą wykonania przekazanych im zadań. Motywowanie opiera się na oddziaływaniu na zachowania człowieka na skutek określonych mechanizmów wpływu. Są to pobudki powodujące aktywność. Informacje do opracowania poniższych spostrzeżeń wziąłem stąd:
http://www.szkolenia-integracyjne.pl/wyjazdy_integracyjne_szkolenia_inte... Wyjazdy Integracyjne -Teoria Organizacji

Dalej zobrazuję już od dawna dominującą w dyskusji w sferze zarządzania teorię motywacji – piramidę pobudek Maslowa. Motywy w tej teorii są następujące:
1. Realizacja potrzeb wyższych: wiedzy, doskonalenie duchowości, wrodzone możliwości, zainteresowania.
2. Ocena przez innych: poszanowanie przez innych, oznaki społecznego statusu, brak kompleksów.
3. Potrzeby humanistyczne: więzi społeczne, przynależność, miłość, poczucie bycia potrzebny społecznie.
4. Potrzeby niższego rzędu: stabilność zatrudnienia, zrównoważone relacje społeczne, jasny system wartości.
5. Potrzeby najniższego rzędu: chęć jedzenia, przyjmowanie płynów, relaks, odpowiednio długi sen, uprawianie seksu.
Zasady, jakie opisano i dotyczą konstrukcji potrzeb według Maslova to:
1. Pobudki zaspokojone nie skłaniają człowieka do aktywności.2
2. W momencie zaspokojenia potrzeb umiejscowionych najniżej w piramidzie, człowiek zwraca uwagę na pobudki umiejscowione nieco dalej w hierarchii.
W czasie gdy organizuję kursy dla menedżerów, czasami myślę o piramidzie motywów według Maslova. Osoby będące na szkoleniu także mają pobudki do działania. Dlatego zapisują się na szkolenia oraz chcą się uczyć.
W kolejnym artykule zaprezentuję efektywne sposoby badania potrzeb rozwojowych.
Na tą chwilę to tyle moich wniosków.
Redakcja:Robert Bocian
Redaktor tej notatki jest absolwentem kierunku matematyki Uniwersytetu Łódzkiego i studiów podyplomowych z dziedziny księgowości. Posiada certyfikat Konsultanta Innowacyjnosci GGP. Buduje swoją karierę w Słupsku. Od dziesięciu sezonów prowadzi zajęcia i rozwija badania odnoszące się do rozwoju pracowniczego w sektorze „public relations”.

SŁOWA KLUCZOWE:
Badania kultury organizacyjnej
Rekrutacja pracowników
Strategia HR w komercyjnej jednostce biznesowej
Nowoczesne kierowanie kadrami
Coaching
Awanse i Kariera
Systemy kadrowo płacowe