Dotacje na warsztaty dla firm

Pracownicy z niektórych firm wnioskowali o subwencje i wspólnie z naszymi trenerami dostarczyli wymagane dokumenty do odpowiednich funduszy.
Informujemy że w ramach funduszu dofinansowań „Mazowiecki Fundusz Społeczny” na trzy Warsztaty Z Kierowania Zespołami wsparcie otrzymały następujące projekty:

 • Program Szkoleniowy dot. Kontrolerów w firmie Cersa
 • Projekt Szkolenia rozwoju efektywności odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • MARKETINGOWA GRA SYMULACYJNA ON-LINE JAKO zoptymalizowana INTERAKTYWNA SYMULACJA RYNKU
 • \"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Chocianów\"
 • nowoczesna linia do produkcji soczewek
 • innowacyjny lek wykorzystujący technologię siRNA stosowany w terapii chorób nowotworowych wykazujących ekspresję WNT2.
 • opracowanie harmonogramu intensyfikacji importu dla AGROprojekt-SERWIS
 • sporządzenie i uruchomienie procedury produkcji wyposażenia ferm do hodowli zwierząt futerkowych z zachowanie ich dobrostanu.
 • opracowanie i implementacja metodologii planowania analogowych układów scalonych mało wrażliwych na
 • sporządzenie i implementacja wzorów użytkowych szansą intensyfikacji firmy Beverlo Polska.
 • sporządzenie koncepcji materiałowej i konstrukcyjnej innowacyjnego modelu konstrukcji stalowych – ADAMANTIS
 • sporządzenie standardów wymiany danych w celu zintegrowania niezależnych systemów komputerowych do rozliczania kosztów zużycia ciepła.
 • platforma e-learningowa do nauki języka angielskiego dedykowana dla młodzieży dyslektycznej
 • projekt wytworzenia mobilnych usług umożliwiających podgląd na żywo przebiegu zawodów biegowych z wykorzystaniem procedury GPS, map interaktywnych oraz systemu kamer internetowych.
 • przygotowanie Spółki Perfect NDF S.A. do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym
 • model Badań i Monitoringu Gospodarki Rybnej - INTEGRYB
 • procedura wdrożenia do praktyki gospodarczej nowego typu wiropłatowego statku powietrznego.
 • utworzenie laboratorium B+R w Esselte Polska Sp. z o.o. w Kozienicach
 • wdrożenie nowoczesnego systemu elektronicznej wymiany rejestrów typu business to business ERGO EDE (Electronic Data Exchange).
 • implementacja koncepcji dynamizacji importu usługi anodowania i barwienia aluminium.
 • implementacja planu dynamizacji importu w przedsiębiorstwie P.W. Foliarex Sp. z o.o.
 • implementacja technologii produkcji innowacyjnej w skali świata uchylnej bramy garażowej
 • zbudowanie nowoczesnego portalu cyfrowego świadczącego e-usługi związane z monitoringiem
 • stworzenie inteligentnej wyszukiwarki oraz wirtualnego doradcy w zakresie mody męskiej w postaci portalu MODNYFACET.PL
 • zbudowanie zdalnego serwisu do narzędziowego zamieszczania ogłoszeń
 • stworzenie mobilnego serwisu MyWeddSpace, na którym będzie świadczona e-usługa wsparcia organizacji ślubów i wesel