Zasady definiowania oczekiwań edukacyjnych

Kiedy organizacja chce zorganizować szkolenia biznesowe, naprawdę kluczowe zawsze będzie najpierw przeprowadzenie odpowiedniego badania zamierzeń dotyczących planowanego szkolenia. Definiowanie oczekiwań dotyczących planowanego szkolenia jest wprowadzającym krokiem do efektywnego programu rozwojowego dla pracowników firmy. Wieloletni trenerzy podkreślają, iż profesjonalnie przygotowane badanie potrzeb rozwojowych przynosi wysoką korzyść z zakupionych projektów szkoleniowych.
Zapewne każdy pracownik już uczestniczył w jakimś programie podnoszenia kwalifikacji. Sesja szkoleniowa ma na celu nauczenie osób biorących udział w szkoleniu odpowiednich zdolności wykonywania pracy. Zwykle projekt szkoleniowy generuje koszt mniej więcej 2 tysiące zł za dzień szkoleniowy - i raczej nikt nie chce takich kwot wyrzucic w błoto. Dlatego poniżej opiszę najważniejsze zasady związane z badaniem oczekiwań szkoleniowych. Inspirację do opracowania wskazówek skopiowałem z tego portalu: Wyjazdy Integracyjne Od A Do Z
Projekty rozwojowe prowadzę od 15 lat. Widziałem różne firmy: z branży motoryzacyjnej, z sektora spożywczego, supermarkety, energetyczne, budowlane. Czasami widziałem, że dobrze przeprowadzone diagnozowanie zamierzeń szkoleniowych powodowało, że spotkanie z uczestnikami szkolenia okazywało się nadwyraz korzystnie dla firmy klienta. Poniżej opisuję reguły definiowania potrzeb rozwojowych:
- podczas badania oczekiwań szkoleniowych muszą brać udział władze organizacji, funkcjonalni kierownicy, dział zarządzania personelem oraz potencjalni którzy wezmą udział w szkoleniu
- na etapie badania oczekiwań szkoleniowych używaj różnorodne metody diagnostyczne: ankiety, dyskusje w gronie ekspertów, eksperymentowanie i rejestrowanie doświadczeń
- dokładnie analizuj dokumenty firmy, która kupuje to szkolenie. W tych dokumentach bywają zamieszczone ważne dane. Zawsze czytam je uważnie pisząc program rozwoju pracowników
- najczęściej na etapie wprowadzenia do projektu szkoleniowego pytam uczestników, jakie były ich oczekiwania edukacyjne. Wytyczne szkoleniowe zmieniają się w ciągu kilku tygodni, z tego powodu spisuję głosy osób na sali na kartce. Stają się one dla mnie latarnią morską podczas szkolenia.
W kolejnym artykule opiszę następne zasady definiowania oczekiwań edukacyjnych.
Na tą chwilę to tyle przywódczych myśli.
Redakcja:Bartosz Jachem
Twórca tej notki jest absolwentem kierunku iberystyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i studiów podyplomowych z tematyki medioznastwa. Posiada licencję Eksperta Konkurencyjności ZUR. Mieszka w Bielsku Białej. Od pięciu sezonów uczy i rozwija gry odnoszące się do strategii w sektorze „produkcja”.

O NASZYM BLOGU:
Badania kultury organizacyjnej
Zwolnienia w biznesie
Strategia HR w usługowej organizacji
Profesjonalne kierowanie kadrami
Projekty doradcze i wdrożeniowe w HR
Systemy motywacyjne
Development Center