Wybór organizacji szkoleniowej

Od czego zależy zaangażowanie uczestników oraz praktyczne wyniki projektu szkoleniowego? Na czym się oprzeć, aby znaleźć dobry konsulting? Zasygnalizowane przeze mnie kwestie formułują specjaliści ds. zasobów ludzkich w wielu firmach.
Zaangażowanie i zadowolenie uczestników oraz efekty szkolenia (w szkoleniach zamkniętych) uzaleznione zwykle są od wielu zjawisk: właściwego określenia zamierzeń uczestników, wykorzystania metod i jak łatwo się domyśleć nieprzewidywalnego czynnika wynikającego z udziału ludzi. Nieco bardziej złożona grupa czynników jest analizowana w działaniach szkoleniowych dla wielu firm jednocześnie (open courses). W takich projektach mogą brać udział ludzie pracujący na danym stanowisku w firmie, ale pochodzący z kilku instytucji. Wtedy kryteria oceny firmy prowadzącej szkolenie będą podobne, jednakże kooperacja z organizacją edukacyjną posiada najczęściej bardziej spersonalizowany wymiar. Więcej przeczytasz na tej stronie: Licencjonowane Szkolenia Biznesowe.
Proponowana przez Polskie Stowarzyszenie Firm Szkoleniowych technika działania w procesie oceny szkolenia powinna zawierać etap wstępnego działania szkoleniowego oraz stadiun projektu finalnego. Bywa to wynikiem dokładniej diagnozy zamierzeń edukacyjnych. Na pierwszym etapie zamawiający musi rozpoznać, jaką wersję szkolenia – w odpowiedzi na wcześniejsze zdiagnozowane zamierzenia – proponuje firma szkoleniowa.
W skutek otrzymania odpowiedzi instytucja edukacyjna ma możliwość ocenić, czy jej koncepcja była zaakceptowana przez klienta i pozwala zaproponować przyszłe działania diagnostyczne. W tej fazie często nadchodzi czas na określenie dostawcy (instytucji szkoleniowej). Dalsze kroki zmierzają do zaplanowania całkiem sporych wydatków oraz znaczącego zaplanowania obowiązków obu partnerów biznesowych.
Pierwsze kroki procedury zaprojektowania oraz zrealizowania szkolenia to:
- wysłanie pytania do firmy szkoleniowej i otrzymanie oferty,
- zaplanowanie podstawowych kwestii organizacji projektu oraz ogólne zdiagnozowanie zamierzeń szkoleniowych, jak również metody przeprowadzenia sesji szkoleniowych.
WIĘCEJ

Autorem powyższego bloga jest Iwona Piga, trener prowadzący szkolenia z prowadzenia prezentacji a dodatkowo konsultant w zakresie kierowania projektami.
Tutaj zwykle piszemy na temat:
- pomiary satysfakcji ludzi w firmach
- kwestionariuszy rozwojowe
- cykle kształceniowe z zarządzania
- imprezy team building
- kierowanie ludźmi