Najbardziej istotny element programu rozwojowego

Plan projektu szkoleniowego może zależy od zarządu firmy, kierownika ds. HR jak też specjalistę ds. projektów szkoleniowych, przełożonych linowych, zainteresowanych pracowników, a także bywa że odbiorców firmy czy też firm zewnętrznych.
Pracownicy z działu personalnego, którzy po raz pierwszy muszą zaplanować spory program szkolenia, miewają dość często wrażenie, że programy szkoleniowe wydają się zbliżone do typowych operacji personalnych w zakresie takich obowiązków. Więcej wskazówek można znaleźć na tej stronie: Licencjonowane Szkolenia Skuteczne Myślenie Strategiczne.
Organizowany przeze mnie program szkoleniowy posiada poniższych kroków:
- rozpoczęcia kontraktu - zdiagnozowanie podstawy prowadzenia projektu i wskazówek w zakresie, jak warto przeprowadzić projekt),
- sporządzania harmonogramu, zawierające dokładną diagnozę powodów szkoleniowych, sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych oraz harmonogramu przepływu wiedzy, rekrutację trenerów i miejsc szkoleń, wymyślenie ćwiczeń do szkoleń,
- przygotowania sesji szkoleniowych i procesów aplikacyjnych,
- kontrolowania efektów sesji szkoleniowych,
- zakończenia kontraktu rozwojowego, a więc wspierania firmy we wprowadzeniu zmian i planowanie następnych faz rozwoju projektu – np. kolejnego kontraktu dla personelu.
Wydaje się, iż istotnym przedziałem czasu bywa okres dotyczący ustalania harmonogramu projektu rozwojowego. Wtedy właśnie zwykle postanawiane są kluczowe sprawy. Konsekwencje takiego etapu szkoleniowiec czy też pracownicy biorący udział w szkoleniu odczują w czasie trwania nauki.
Okres układania harmonogramu kontraktu szkoleniowego posiada następujące procesy cząstkowe:
- opracowanie agendy sesji szkoleniowej,
- prezentacja pierwszej agendy wydarzenia,
- diagnozowanie przyczyn organizowania szkolenia,
- precyzyjne uzgodnienie metod podczas organizacji projektu, mierników metodologicznych i napisanie zamierzeń rozwojowych i metody organizowania szkolenia,
- powtórne opracowanie konceptu sesji szkoleniowych,
- zaakceptowanie propozycji finalnej.
O BLOGU
Niniejszy portal opracowuje grupa wykładowców tworzących szkolenia dla przedsiębiorstw z różnych sektorów rynku.
Twórcą niniejszego bloga jest Rafał Szczepanik , trener prowadzący szkolenia z zarządzania czasem i jednocześnie autor opracowań z obszaru rozwiązywania problemów organizacyjnych.
Na tej stronie wiele dyskutujemy równeż na temat:
- badania zaangażowania kadry w instytucjach i organizacjach
- ankiety interpersonalne
- programy rozwojowe z rozwoju osobistego i menedżerskiego
- spotkania team building
- kierowanie kapitałem ludzkim
Z satysfakcja gościmy Państwa w blogu i namawiamy do kolejnych spotkań na tej stronie.