projekty HR

Pomoc pieniężna na warsztaty zamknięte

Klienci ze współpracujących z nami stale organizacji aplikowali o granty i w porozumieniu z nami przesłali wymagane dokumenty do instytucji finansujących.
Ogłaszamy że w ramach pogramu unijnego „Mazowiecki Fundusz Edukacyjny” na dwa Treningi Kierownicze subwencję nabywają poniższe przedsięwzięcia:

Strony

Subscribe to RSS - projekty HR