Środki Unijne na kursy menedżerskie

Uczestnicy ze współpracujących z nami stale podmiotów wnioskowali o subwencje i pod opieką naszych doradców przekazali adekwatne zgłoszenia do odpowiednich funduszy.
Informujemy iż w ramach funduszu dofinansowań „Lubuski Fundusz Strukturalny” na cztery Szkolenia Negocjacyjne http://www.goldenline.pl/grupy/Przedsiebiorcy_biznesmeni/szkolenia-ranki... grant dostały następujące projekty:

Szkolenia dla Prawników w spółce ARTO
Projekt Szkolenia wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych potrzebą nowoczesnego biznesu.
"pogłębienie eksportu przez Innowacyjno - Wdrożeniową Spółkę z o.o. SOPUR."
nowoczesna procedura palowania drogą do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej Spółki
zaawansowana metodyka świadczenia usług wspierających działalność przedsiębiorstw na platformie BusinessConnect.pl
nowoczesny portal obsługi telepracy kojarzący usługodawców z usługobiorcami oraz umożliwiający organizację, zarządzenie i monitoring wykonywanej telepracy
sporządzenie technologii i uruchomienie produkcji uniwersalnych, materiałooszczędnych kolumn osłonowych.
sporządzenie i implementacja innowacyjnych technologii wytwarzania surowców i produktów farmaceutycznych
opracowanie i wdrożenie nowatorskiej technologii produkcji peletu.
sporządzenie i wdrożenie ulepszonych produktów leczniczych o wysokiej dawce terapeutycznej.
sporządzenie optymalnych konstrukcji typoszeregów sprężarek i dmuchaw promieniowych dużej mocy
sporządzenie receptur i technologii wytwarzania oraz uruchomienie do sprzedaży nowych serii dermokosmetyków do cery wrażliwej oraz oliwek do pielęgnacji i masażu ciała.
handlowymi
opracowanie (pozyskanie usługi) koncepcji intensyfikacji importu dla firmy TEVOR S.A.
przygotowanie założeń i wdrożenie interdyscyplinarnego procesu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa
model B2B - nową platformą współpracy abonentów usług elektronicznych z operatorem ISP.
model wspomagania zarządzania energetyką rozproszoną ElGrid
stworzenie pakietu narzędzi do psychospołecznego e-monitoringu zasobów ludzkich
implementacja modernizacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w spółce SKALA BIZ
implementacja planu rozwoju importu w ASA Sp. z o.o.
implementacja programu B2B do zarządzania organizacją eventów
uruchomienie metodyki Merkel Vocomatic do produkcji siłowników hydraulicznych
zbudowanie modernizacyjnego osystemowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi
stworzenie inteligentnych wyszukiwarek lotów charterowych, części zamiennych samolotów, pilotów oraz samolotów do nabycia/współnabycia
zbudowanie zdalnego portalu gier edukacyjnych i zręcznościowo-logicznych z motywująco-strategicznym systemem decyzyjnym
stworzenie internetowego serwisu usług audytu konsumenckiego dla sieci sklepów sprzedaży detalicznej.