Lektury dodatkowe - gry strategiczne

Gry menedżerskie w naszym programie dla inżynierów będą bazowały na następującym materiale wiedzowym.
Gorąco prosimy absolwentów prowadzonych przez naszą organizację warsztatów i gier strategicznych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o opanowanie najważniejszych treści z przedstawionych tu źródeł po kursie Symulacje .

Mechanika układów korbowych silników samochodowych

Termodynamika Techniczna

Poradnik tokarza-automatowego.
Gry decyzyjne – fundamenty praktyczne
Matematyczna Praktyka stabilności.
Schematy analizy jakościowej kationów
Gospodarka skojarzona cieplno-elektryczna
Istota i charakter propagandy bhp
Przepisy ruchu drogowego
Obróbka cieplna stopów żelaza.Leksykon inż.
Wytrzymałość materiałów dla wydziałów budowlanych
Komputer bliżej projektanta
Zadania z elektroniki przemysłowej t.II
Ekonomika przedsiębiorstwa
Drgania i dynamika maszyn
Technologia budowlanych materiałów wiążących .Cement
Mały Przewodnik mechanika tom II.
Środki ogólnoochronne
Zrób sam w domu i w zagrodzie
Encyklopedia zdrowia dziecka
Sam maluje metal i drewno
Kodeks drogowy w pytaniach i odpowiedziach
Kotłownie i elektrociepłownie przemysłowe
Mój telewizor. Przewodnik domowy
Mikroprocesor 6502 i jego rodzina
Word Perfect 5.R.Podręczny Przewodnik Programu
Kupuję IBM PC Poradnik
System operacyjny MS-DOS 4.0/5.0
Podręczny słownik polsko - angielski
Excel for Windows.Krótki przewodnik. 122str.,20cm.
Metody komputerowej analizy stałoprądo- ej nieliniowych ukadów elektronicznych. Wyd.I. 268str.,23cm.
Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa 192str,20cm
Słownik naukowo-techniczny polsko-angielski Wyd. VIII 881 str., 24 cm
Aldus FreeHand 3.1 Profesjonalny program graficzny 227 str., 23 cm
Word Perfect w środowisku Windows trzeba znać 204 str., 24 cm
Geografia ekonomiczna świata Wyd.III 486 str., 24 cm
Novell NetWare 4.0 użytkowanie i administrowanie 255 str., 23 cm
Symulacje planszowe – fundamenty teoretyczne
Encyklopedja powszechna t 10 320s 24cm
Statystyka Wyd.1 248 str., 24 cm
Prawo międzynarodowe publiczne Wyd.VIII 454 str., 24 cm
Zbiór zadań z analizy matematycznej Wyd.II 443 str., 24 cm
Mathcad 5.0 549 str. 23 cm
Zwarcia w sieciach elektroenergetycznychPodstawy obliczeń 322 str,24 cm
Po prostu Word dla Windosw 95 198 str,24 cm
Aby osiągnąć cel 190 str, 20 cm
Podręczny słownik wyrazów obcych 1085 str, 21 cm
Wstęp do nauki o państwie Wyd.II 240 str, 20 cm
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie 276 str, 24 cm
II wojna światowa 397 str, 36 cm
Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków
Techniki czystego spalania 377 str, 24 cm
Chemia ogólna z elementami biochemii 530 str, 24 cm
Negocjując racjonalnie 183 str, 24 cm
Historia powszechna XVIII 743 str, 24 cm
Badania marketingowe - metody i techniki 500 str, 21 cm
C++ Builder 3 + D-49 900 str, 24 cm
Liniowe obwody mikrofalowe.Metody analizy i syntezy 259s 23cm
Chemia dla licealistów cz.II Pierwiastki i związki chemiczne Wyd.II 363-728 str, 24 cm
Windows ME w.polska 363 str, 24 cm
Historia myśli ekonomicznej 659 str, 24cm
Rozdzielcze sieci elektroenergetyczne wyd.1 212s 24cm