Wiedza socjologiczna w służbie zarządzania podwładnymi

Marzeniem każdego kierownika jest tak wyszkolona załoga, która podczas codziennych zajęć będzie się cechować efektywnością, a w kryzysowych momentach, gdy pojawią się problemy, również sobie poradzi. Jednak nie każdy z nich wie, że poprzez podjęcie odpowiednich działań sporo może powiększyć zakres kompetencji ludzi, których się zatrudnia, a tym samym ogólną wydajność w pracy.
Od czasu, gdy psychologia zaczęła wkraczać w dużo dziedzin do tej pory nie wykorzystywanych, w tym także w zakres wydajności i motywowania do lepszej pracy, kierownicy zespołów zauważyli pozytywne strony ciągłego rozwoju kompetencji pracowników ze swojej firmy. Niezwykle pożądane zaczęły być różnego rodzaju szkolenia, dzięki którym pracownicy mogli rozwijać się zawodowo, a przy tym przywiązać się do firmy.
Jeszcze jednym krokiem w dążeniu do zbudowania wydajnie pracującego zespołu są Gry Integracyjne http://www.goldenline.pl/grupy/Przedsiebiorcy_biznesmeni/szkolenia-ranki.... W czasie szkoleń otrzymuje się przeważnie suchą wiedzę, czasami popartą praktycznym przykładem. Natomiast gry będą mieć odmienne zadanie, powinny one sprawdzać sposób zachowania biorących w nich udział podczas realizacji zadań, które mogą wystąpić w rzeczywistości i będą uczyły sposobów na podejmowanie właściwych decyzji.
Bazują one na tezie, że ludzie najbardziej skutecznie uczą się za pomocą doświadczeń, czyli poprzez szereg prób i pomysłów w czasie realizowania konkretnej misji. Nawet jeżeli przydarzą się podczas symulacji pomyłki i niewłaściwe decyzje, to na etapie podsumowania, po dokładnej analizie zachowań można będzie wyciągnąć wnioski płynące ze szkolenia i przy rzeczywistych problemach postąpić inaczej.
I to właśnie będą mieć za cel symulacyjne gry. Podczas ich wykonywania grający stają przed dużymi problemami, jakie będą mogły się zdarzyć podczas realizacji swoich zadań, muszą podejmować ciężkie niekiedy decyzje i decydować, jakie będą dalsze kroki. Gracze doświadczają skutków tego, co zrobili, ale mają poza tym możliwość techniką próbowania usprawniania objętej wcześniej drogi.
Doświadczenia jakie się zdobędzie podczas gier z całą pewnością mogą zaprocentować w czasie wykonywania obowiązków, jeżeli nawet ćwiczone sytuacje nigdy nie będą miały miejsca. Zatrudnieni po takiej grze poczują się na pewno dużo pewniej, gdy będą musieli podjąć decyzję, jeśli będą mieli już przećwiczone, jak w takich właśnie sytuacjach powinno się robić.