Symulacje biznesowe w projektach szkoleniowych stanowiskowych

Sesje szkoleniowe i kursy dla menedżerów dzielą się na dość dużo kategorii projektów szkoleniowych: rozwojowe, stanowiskowe, aa takze odświeżające dotychczasową wiedzę. Z mojego doświadczenia wynika, że szkoleniowcy najczęściej organizują projekty szkoleniowe rozwojowe. Jednak każdy kierownik musi przeprowadzać równie często przyuczenie przysposabiające do stanowiska pracy. W niniejszym wpisie prezentuję, jakie aspekty bywają tu szczególnie ważne.
Kursy stanowiskowe to nabycie kompetencji adekwatnego zorganizowania czynności zawodowych, czyli użycia w firmy:
- sposobów skutecznej pracy,
- metod etycznej działalności zawodowej,
- postaw warunkujących zrozumienie odpowiednich metod pracy i ich polepszanie w ramach swoich możliwości,
- doświadczenia w zakresie odpowiedniego wykonywania zadań zawodowych.
W szkoleniach przygotowujących do pracy na danym stanowisku można zaimplementować symulacje biznesowe. Nauczyłem się tego, kiedy wszedłem na tenże portal:
Symulacje Biznesowe http://www.symulacje.edu.pl/gry_symulacyjne.php
W fazie przygotowywania kursów przygotowujących do pracy na danym stanowisku warto zrealizować:

- diagnozę miejsca pracy z punktu widzenia czynności na etapach działania usługowego,

- badanie sytuacji z punktu widzenia pojawiających się zagrożeń i kłopotów we wprowadzaniu usprawnień,

- badanie zadań wraz z określeniem opisanych w osobnych dokumentach słabych stron oraz pokazaniem właściwych reakcji,

- diagnozę słabych stron występujących w najbliższym środowisku, wokół osoby pracującej,

- zaplanowanie wyposażenia stanowiska roboczego adekwatnie do powierzonego zadania roboczego.

Przy wykonywaniu diagnozy czynności na określonym stanowisku można włączyć w swoje rozważania:

- źródła zagrożeń oraz elementów negatywnie wpływających na bezpieczeństwo i zarejestrowanych w danej dziedzinie,

- tabele obrazujące zadania i słabe strony,

- tabele pokazujące cele w kolejnych etapach działania produkcyjnego i zagrożenia.
W kolejnym poście na tym blogu zaprezentuję zbiór zasad innej gry decyzyjnej.
Stanisław Artmatowicz
Autor tej notki jest absolwentem kierunku geografii Uniwersytetu Opolskiego i studiów podyplomowych z tematyki promocji i reklamy. Posiada certyfikat Doradcy Rozwoju Osobistego OEL. Pracuje w Sandomierzu. Od jedenastu sezonów organizuje treningi i projektuje gry dotyczące kompetencji społecznych w branży „magazynowanie i spedycja”.

CZYTAJ TAKŻE O:
Gry Sprzedażowe
Treningi biznesowe
Gry symulacyjne
Delegowanie
Lean games
Asertywność
Szkoła dla trenerów
Poradniki dla wykładowców