Środki Unijne na kursy z zarządzania

Potwierdzamy iż w ramach funduszu europejskiego „Kujawsko Pomorski Program Infrastrukturalny” na cztery Biznesowe Szkolenia Z Wywierania Wpływu wsparcie otrzymały wymienione tutaj projekty:

 • Szkolenia dla Grafików Komputerowych w firmie Urzędzie Miejskim Tarnobrzeg
 • Szkolenie kształtowania kultury organizacyjnej wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • \"progres konkurencyjności JARS sp. z o.o. przez inwestycje w działalność badawczo - rozwojową\"
 • \"Zintegrowni z e-społeczeństwem - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Biała Podlaska\"
 • innowacyjny aparat EKG
 • sporządzenie nowoczesnych technologii magazynowania energii w produkcyjnych tunelach foliowych
 • opracowanie implementacji harmonogramu dynamizacji importu dla Wytwórni Sprzętu Medycznego GALMED
 • sporządzenie i implementacja nowoczesnego modelu transportu węgla i gipsu dla energetyki
 • opracowanie i uruchomienie dwudziestopierwszowiecznej koncepcji specjalistycznych salonów sprzedaży drzwi i podłóg
 • opracowanie i wdrożenie wzorów użytkowych szansą intensyfikacji firmy Beverlo Polska.
 • sporządzenie KONCEPCJI I uruchomienie DO PRODUKCJI metodyki WYTWARZANIA MATERIAŁÓW TERMOKURCZLIWYCH DLA CIEPŁOWNICTWA – MUF I NASUWEK
 • opracowanie receptur i metodyki wytwarzania oraz implementacja do sprzedaży nowych serii dermokosmetyków do cery wrażliwej oraz oliwek do pielęgnacji i masażu ciała.
 • opracowanie, implementacja nowoczesnych opakowaniowych folii spożywczych APET z udziałem recyklatów
 • struktura zdalna Galeria Handlowa
 • unowocześnienie infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy zasobów środowiskowych
 • pogłębienie działań importowych przez Przedsiebiorstwo INLIGHT SP. Z O.O.
 • jako narzędzia aktywnie wspierające sprzedaż.
 • utworzenie miejsc pracy w centrum usług wspólnych IBM we Wrocławiu
 • stworzenie, udostępnienie i świadczenie innowacyjnych e-usług i produktów cyfrowych przez ADM Consulting Group.
 • wdrożenie koncepcji dynamizacji importu AKO S.A. z Bydgoszczy
 • uruchomienie systemu mającego na celu optymalizację wymiany handlowej pomiędzy Orzeł SA i podmiotami współpracującymi.
 • uruchomienie aplikacji B2B integrującej procesy informatyczne Biura Rachunkowego Partner S.C i jego partnerów.
 • wypracowanie nowoczesnego portalu informacyjno-społecznościowego dla dzieci i ich rodziców w woj. pomorskim
 • stworzenie elektronicznego portalu bazy wiedzy z zakresu prawa PRAWOTEKA.PL
 • stworzenie mobilnego Portalu pozyskanieów Grupowych wspomagającego proces handlu detalicznego typu e-commerce
 • wypracowanie elektronicznego serwisu integrującego e-usługi i informacje z zakresu turystyki oraz organizacji czasu wolnego.