Dlaczego coraz więcej firm zaczyna rezygnować z przeprowadzania pracowniczych ocen.


W dużej ilości firm okresowo są wykonywane oceny pracowników, których celem będzie weryfikacja ich umiejętności i zaangażowania. Takie oceny uważane są za naprawdę istotny element w zarządzaniu ludzkimi zasobami, dostarczając dużych podstaw do tego, aby powiększać efektywność i wydajność codziennej pracy.


Znacznie inaczej na kwestie takich ocen będą spoglądali sami pracownicy, dla których niejednokrotnie będą się kojarzyć z szukaniem powodów do ograniczenia premii czy niekiedy i zwolnienia. Z takich też powodów niezwykle ważne jest, aby kryteria przy ocenianiu zostały dobre określone i znane każdemu, dzięki temu można będzie uniknąć różnych niedomówień na tym polu.


Całkiem niedawno jeszcze pracownicze oceny były robione w większości dużych firm, lecz od kilku lat można dostrzec powolne rezygnowanie z nich. Taką decyzję już podjęło sporo dużych korporacji, takich jak Microsoft, Deloitte i Accenture. Jak się okazuje, głównym powodem takiego postanowienia było to, że według opinii managerów zwyczajnie przestawały się one sprawdzać.


Jako jeden z podstawowych czynników mocno wpływających na taki pogląd wymienia się to, że przy okresie na przykład roku zaczynają się pojawiać spore trudności w przypomnieniu sobie wszystkich istotnych z udziałem danego pracownika. Przez to będą się pojawiały problemy ze sprawiedliwą oceną, a tym samym pod znakiem zapytania będzie stawać sensowność tego typu działań.


Będzie to zresztą potwierdzała coraz większa liczba osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach. W ich opinii najczęściej stosowane oceny pracowników nie podnoszą wcale ogólnych wyników pracy, ani też nie dają oczekiwanych odpowiedzi na istotne dla firmy i pracownika pytania wiążące się z dalszym rozwojem.


Dlatego też coraz głośniej się mówi o tym, że następna duża firma rezygnuje całkowicie z przeprowadzania ocen pracowników, uważając je za zbędne i niepotrzebne. Tego typu procesy przebiegają jak na razie wolno, ponieważ duża część firm cały czas wykorzystuje to rozwiązanie. Lecz trendy, które można obecnie zauważyć wskazują, że zjawisko to coraz bardziej się zaczyna nasilać, zwłaszcza że pojawia się dość dużo opinii które krytykują metody przeprowadzania ocen.