Jakie korzyści może przynieść pracownikom zjawisko zwane work-life balance.

W obecnych czasach coraz trudniej jest oddzielić życie osobiste od zawodowego. Pracownicy często muszą zabierać pracę ze sobą do domu, rozwiązują wieczorami różne problemy firmowe czy też kontaktują się z kontrahentami. Z takich też powodów właściciele firm coraz częściej dają im różne bonusy, żeby chociaż trochę spróbować wynagrodzić takie zaangażowanie i przyciągnąć wyróżniających się ludzi.

Zjawisko o takim charakterze jest dziś nazywane work-life balance i jeszcze całkiem niedawno oznaczało liczbę godzin przeznaczonych na wykonywanie pracy w w stosunku do czasu wolnego. Lecz dzisiaj jest coraz większe odejście od takiego modelu, stawiając w zupełnie innych miejscach akcenty. Właściciele firm coraz rzadziej wspominają, że u nich nadgodziny nie istnieją, ale zaczynają kłaść nacisk na inne sprawy.

Tak więc przede wszystkim podkreślana zaczyna być coraz większa elastyczność pracy, jako jeden z głównych jej atutów. Najpopularniejsze tu będzie odejście od sztywnego przesiadywania w biurze firmy w wyznaczonych godzinach. Oprócz tego pojawia się także coraz częściej możliwość pracy zdalnej, wykorzystywanej coraz chętniej przez licznych pracowników.

Dalszymi często wykorzystywanymi bonusami i dodatkami w obszarze polityki work-life balance są różnego rodzaju zorganizowane programy dla rodziców. Ciekawe jest, że coraz liczniejsza grupa firm zaczyna je udostępniać nie tylko dla samych matek, ale też dla pracujących ojców. Właściciele firm przy tych bonusach pozwalają korzystać z firmowych klubów i przedszkoli dla dzieci.

Zabraknąć również nie może odpowiedniej polityki zdrowotnej. Dużo firm systematycznie zapewnia swoim pracownikom możliwość dostępu do zdrowych produktów spożywczych, takich jak napoje, soki czy też świeże owoce. Spora grupa pracodawców prowadzi również różnego rodzaju programy zdrowotne, które pracownikom pomagają zadbać skutecznie o swoją kondycję i zdrowie.

W niektórych firmach jeszcze dalej się to wszystko posuwa. Zatrudnione osoby mają możliwość korzystania z firmowych boisk sportowych oraz sal gimnastycznych, a niekiedy i basenów. Coraz większą popularnością będą się także cieszyć różnego rodzaju drużyny sportowe oraz kluby, nie tylko na poziomie amatorskim, ale także występujące w rozmaitych zawodach.