Na jakie zagrożenia należy zwrócić uwagę przy wprowadzaniu nowych strategii w firmie.

Praktycznie każda nowo wdrażana strategia uwzględniać powinna całościową strategię przedsiębiorstwa, szczególnie jeśli wiąże się to z dużymi zmianami. Całkiem odmiennie zmiany takie będą się sprawdzać w różnych przedsiębiorstwach, z takich też powodów duże znaczenie ma właściwe dopasowanie pakietu działań personalnych do nowej rynkowej koncepcji.

Główną rzeczą na pewno być powinno zagwarantowanie właściwej liczby odpowiednio wyszkolonych pracowników, jacy mogliby wykonywać nowe obowiązki. To powinno być punktem wyjścia przed każdym innym działaniem, bowiem danie nieprzygotowanej załodze, bez odpowiednich umiejętności, dodatkowych obowiązkówraczej sukcesem się nie zakończy.

Istotne również będzie odpowiednie uświadomienie ludziom potrzeby oraz sensu wrażanych zmian, pracownicy na niższych stanowiskach często bowiem w jakiś sposób bojkotują każdą nowość. Niekiedy z tego to wynika, że nie będą do nich wcale przekonani, będzie im się wydawać, że niewiele będą z tego mieli, czy po prostu nie rozumieją sensu zmian zainicjowanych przez zarząd.

Często pojawiać się również będą w wielu działach firmy duże problemy organizacyjne. Giną ważne informacje, ich przepływ jest sporo wolniejszy, a realizowane projekty znacznie się wydłużają. Wszystko to wpływa na wydajność firmy, a równocześnie powoduje różne konflikty oraz napięcia wśród współpracowników, jakie wraz z upływem czasu mogą się jeszcze bardziej powiększać.

Dlatego też raczej każda z istotniejszych zmian organizacyjnych w działaniu firmy, w szczególności dotykająca bezpośrednio większą ilość pracowników, poprzedzona powinna zostać krokami wyjaśniającymi i odpowiednią ilością szkoleń. Załoga, która jest świadoma, w jakim celu zmiany są realizowane, a przede wszystkim dostrzeże jakieś korzyści dla siebie na pewno będzie bardziej otwarta na nowe rzeczy.

Ważne zadanie w w całym procesie wdrażania wszelakich zmian będzie miał dział personalny, bowiem to tak naprawdę na nim spoczywał będzie ciężar należytego przygotowania całą załogę. Dlatego też działania i procedury podejmowane przez pracowników działu, a zwłaszcza przez jego dyrektora muszą uwzględniać eliminację i przeciwdziałanie opisywanym zagrożeniom.