Jak należycie motywować pracowników w swojej firmie.

Odpowiednie motywowaniezatrudnionych pracowników to bardzo istotna rzecz dla prawidłowego rozwoju firmy. Ale także hest tematem bardzo delikatnym, bo zrobić przy tym można poważne błędy. Zwłaszcza gdy działania motywacyjne będą się odbywać tylko w oparciu o upodobania lub intuicję osób odpowiedzialnych za decyzje. Gdy nie będzie się uwzględniać przy tym prawdziwych potrzeb i oczekiwań zatrudnionych, to niestety często takie działania pójdą na marne.


{Częstym błędem, który się pojawia w licznych firmach będzie próba uszczęśliwiania na siłę pracowników świetnymi na pozór pomysłami. Ludzie nie chcąc odmawiać zgadzają się z tymi pomysłami, ale zadowoleni z nich raczej nie są. Traktują je raczej jako jeszcze jeden przykry obowiązek, a nie coś, co miało z założenia służyć jako motywacja.


{A tego typu przymuszanie ludzi do uczestniczenia w rzeczach, na które zupełnie nie będą mieli ochoty również nie jest pozytywne i z reguły przyniesie inny skutek od zamierzonego. Ludzie twierdzą wtedy, że nie są widziane ich rzeczywiste oczekiwania i potrzeby, i w rezultacie zaczynają tracić swoje zaufanie do kierowników i działu personalnego.


{Takie decyzje nie przynoszą wcale zamierzanych efektów, ani się nie poprawia efektywność i wydajność wykonywanych działań, ani nie będzie rosnąć poziom motywacji. Dla takich firm są to często zupełnie niewykorzystane pieniądze, bowiem koszty realizacji tego typu projektów motywacyjnych mogą być naprawdę duże. Czasem pojawiać się także będą wśród pracowników negatywne emocje, takie jak na przykład rozżalenie albo drwina.


{Z takich też powodów przed podjęciem jakiś szerszych projektów motywacyjnych powinno się w pierwszej kolejności dobrze poznać, co tak naprawdę interesuje pracowników. Osoby podejmujące decyzję muszą mieć świadomość, że każdy ma zupełnie inne potrzeby i to, co będzie się sprawdzało u jakieś osoby zupełnie nie będzie przydatne u innej.


{Bardzo będzie również istotna poprawa warstwy komunikacyjnej w firmie. Wszyscy pracownicy muszą być świadomi tego, że będą mieli możliwość powiedzenia o wielu swoich problemach oraz wątpliwościach, i nie będą w wyniku tego w żaden sposób karani. Niekiedy do usprawnienia komunikacji konieczne będą porządne szkolenia, dopiero po nich pracownicy nabędą umiejętności komunikowania się w taki sposób, w jaki bez przerwy powinno się to odbywać.