Jak prawidłowo zarządzać funkcjonowaniem działu personalnego w większej firmie.

W dużej ilości firm, w szczególności tych trochę większych, sprawami pracowniczymi powinien się zajmować odpowiedni dział, do którego zadań należeć będzie obsługa wszystkiego, co związane jest z przyjętymi pracownikami. Bardzo istotne w czasie jego organizacji jest to, żeby bardziej się skupić na ludziach, a nie kartotekach osobowych, gdyż zawężenie roli tego działu tylko do obsługi dokumentów na pewno nie będzie właściwe.


Często pojawiają się przypadki, że jakieś firmy rozrastają się tak dynamicznie, że ich działy zajmujące się HR nie mogą nadążyć z bieżącymi sprawami. Kiedy osoba, która takim działem zarządza niewłaściwie zdecyduje co do tego, jak wszystko ma działać, to może się okazać, że cała praca pójdzie tylko w kierunku administracji kadrowo-płacowej.


Dobre rozwiązanie to nie będzie, bo co prawda wszystkie dokumenty będą jak najbardziej w porządku, lecz na tego typu polityce mogą zacząć cierpieć różni pracownicy. Może być całkowicie pominięta sprawa szkoleń, planowania rozwoju zawodowego czy systemu ocen, a to bardzo przecież wpływa na kwalifikacje i motywację pracowników.


Prawidłowo zarządzany dział HR musi umieć znaleźć równowagę między tym, co wymagają przepisy, a celami, do których tak naprawdę został on stworzony. Niezwykle istotna jest w tym przypadku osoba dyrektora takiego działu, swoimi decyzjami będzie ona wyznaczać obszar działań, jakimi zajmować się będą pracownicy.