Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych.

O znaczeniu szkoleń chyba nikomu nie trzeba wspominać, spełniają one istotną rolę i w organizacji przedsiębiorstwa i w zawodowym rozwoju zatrudnionych pracowników. Ale już nie każdy ma pełną świadomość faktu, jak dużą rolę odgrywa precyzyjne zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych, co będzie miało na przełożenie na wybranie jak najlepszej formy i zakresu szkoleń, a co będzie się z tym wiązać będzie wpływać na ich efektywność.


Spora część przedsiębiorców zamierza sobie zawracać tym głowy, decydując się na chociażby Firmowe Wyjazdy Outdoor
zupełnie przypadkowo lub na podstawie podesłanych reklam. Podejście takie skutkuje tym, że szkolenia nie będą całkowicie efektywne, z pewnością w licznych przypadkach ktoś na tym skorzysta, ale nie wykorzysta się w pełni ich możliwości.


Dlatego też przed zatwierdzeniem planu szkoleń trzeba szczegółowo określić, jakie możliwości i potrzeby będzie miał zespół pracowników, i na tym ostatecznie decydować. Taki etap niekiedy może chwilę potrwać i wymaga jakiegoś zaangażowania, ale jest konieczny do uzyskania określonej efektywności szkoleń, które się realizuje.


W takie ustalenia powinni być zaangażowani zarówno pracownicy własnej firmy, ale również wynajmowani trenerzy, którzy będą realizować zajęcia, jedynie współpraca na odpowiednim poziomie tych wszystkich osób pozwoli wybrać najlepsze rozwiązanie. Jeśli chodzi o firmę zamawiającą szkolenie dla pracowników potrzebny jest głównie udział wyższej kadry zarządzającej i bezpośrednich kierowników osób obejmowanych szkoleniem.


Spore znaczenie będzie również miała aktywność samych pracowników. Powinni oni być w pełni świadomymi uczestnikami tego procesu, gdyż w praktyce oni najbardziej na tym skorzystają. Powinno oni współpracować odpowiednio z ludźmi, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie diagnozy, co z reguły wiązać się będzie ze szczerymi odpowiedziami na zadawane pytania.


Tego typu diagnozę można zrealizować kilkoma różnymi technikami, lecz wszystkie one sprowadzają się do określenia potrzeb oraz oczekiwań pracowników i organizacji. Jeśli proces ten zostanie odpowiednio wykonany, to na pewno szkolenia, które się przeprowadzi będą użyteczne.