Kursy jako niefinansowa forma budowania zaangażowania

Wielu właścicieli firm się wydaje, że dla zatrudnionych u nich ludzi największe znaczenie mają kwestie finansowe, i to właśnie one będą dawać im usatysfakcjonowanie z pracy i chęci do jeszcze cięższej pracy. Lecz takie myślenie jest błędne, bo pracowników trzeba motywować bardziej kompleksowo, a nie jedynie wtedy, gdy zbliża się termin wypłaty.

Dobry zatrudniony powinien cechować się zaangażowaniem i wydajnością, lecz wraz z upływem czasu u części pracowników poziom zmotywowania będzie spadał, szczególnie jeżeli jednak kwestie pieniędzy nie wyglądają tak, jak by należało oczekiwać. Z tego też powodu raczej niezbędne będą w takiej sytuacji niefinansowe czynniki motywujące, jakie od nowa dostarczą energii do aktywności i działania.

Wśród licznych technik na motywację pracowników bardzo chętnie wykorzystywane są ostatnio Warsztaty Z Zarządzania Strategicznego http://www.szkolenia-menedzerskie.pl/szkolenie-zarzadzanie-strategiczne, w odpowiedni sposób zaplanowane mogą dać całkiem sporo i firmie i samym pracownikom. Ważne jest jednak wykonanie ich w taki sposób, aby faktycznie miały możliwość wypełnić swoje zadanie, to znaczy zachęcać ludzi do wydajniejszej i efektywniejszej pracy.

Ogromną rolę w czasie organizowania szkoleń odgrywa ich czas i miejsce. Niekiedy zdarzają się sytuacje, że szkolenia są organizowane albo w podczas weekendu, albo wieczorami. Wówczas niestety u niejednego pracownika przestają one pełnić zadanie motywacyjne, bo będzie im to zabierało prywatny czas, z takich też powodów jeśli tylko się da należy jednak unikać tego typu sytuacji.

Ważny jest także właściwy dobór tematyki szkoleń, nieodpowiednie jej wybranie będzie miało absolutnie odwrotny skutek od tego, co się chciało osiągnąć. Zatrudnieni nie powinni mieć poczucia straty wolnego czasu który się będzie wiązał z pozyskiwaniem nieprzydatnych i mało praktycznych wiadomości. Tematyka szkoleń musi być w taki sposób dobrana, aby firma mogła z tego skorzystać, ale przy tym interesowała osoby na nie wysyłane.

Jeśli nie zapomni się o opisanych wyżej rzeczach, to na pewno zaplanowane szkolenia dadzą duże efekty, to znaczy jakość motywacji pracowników do większego wysiłku może się powiększyć. Oczywiście może tak być jedynie w takim przypadku, jeżeli będą spełnione potrzeby na innych płaszczyznach, czyli wystarczające wynagrodzenie oraz dobra atmosfera w pracy.