Zwyczaje w różnych państwach a współpraca zespołowa

Oczekiwania menedżerów co do potencjalnych pracowników nie zawężają się wyłącznie do poziomu wykształcenia, nauki języków obcych i szlifu zawodowego uzyskanego w innej firmie. Coraz więcej przedsiębiorstw w ramach rekrutacji pracowników zabiega o to, aby ustalić, czy pracownik okaże się poradzić sobie w pracy w grupie.
W niniejszym artykule chcę pokazać to, że narodowość wpływa na działalność w mniejszej społeczności, jaką jest organizacja. Dobrze wiemy, że zdolności kooperacji w większej zbiorowości są wśród przedsiębiorstw pozytywnie wyróżniane, samodzielność w pracy to zwykle świetny przepis na sukces. Pracownicy mający wysoki standard kompetencji społecznych, myślący nietypowo i będący w drodze bez wahania do wybranych celów dość sprawnie pną się do góry. Więcej tutaj: Plenerowe Projekty Oparte o Gry Szkoleniowe
Na to, czy organizacja wyróżnia indywidualizm czy pracę zespołową wpływa także grupa zwyczajów kraju, tam gdzie naprawdę działa. Geert Gerl zrobił ankietę z obszaru rutyn korporacyjnych instytucji z wielu państw. Można wyczytać z nich, że da się obszary kulturowe podzielić na szereg podzbiorów zależnie od poziomu, gdzie kultura zarządcza promuje pracę razem z innymi pracownikami.
Dla przykładu firmy z Finlandii, Szwecji oraz Nowej Zelandii bardzo doceniają zgranie pracowników w danym dziale zmierzających do celów firmy. Na dodatek pozytywnie wyróżniają niewielką rozpiętością kierowania. Zespoły zadaniowe bywają kilkuosobowe. Jednak w austryjackich firmach całość procesów jest w ogromnym stopniu sproceduralizowana oraz zaplanowana, dodatkowo czynności zostały ściśle podzielone.
No i właśnie, jak każdy wie, takie społeczności nieporównywalnie lepiej niż inni działają nawet w dużych zbiorowościach ludzi bez elementu ciągłego sprawdzania efektów działania. Zatrudnieni w przedsiębiorstwach amerykańskich muszą być gotowym na walkę o miejsce w hierarchii firmy oraz wyrobić w sobie silną pasję do wykonywanej pracy. W tym przypadku nagradza się samodzielne podejście do zadania i optymizm w działaniu.
W kolejnym artykule o funkcjonowaniu zespołu opiszę funkcje, jakie można pełnić w zespole i ich funkcję w codziennej aktywności zespołu.
Tyle moich inspiracji.
Autor: Grzegorz Nowosielski
I JESZCZE JAK CO MIESIĄC ODROBINA NIETYPOWYCH FAKTÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRACJI Z OSTATNIEGO MIESIĄCA:
- Najczęściej kupowana forma gier : gra kryminalna
- Najlepiej wycenione w ankietach po evencie ćwiczenia – opinie grup: gry inżyniersko kostrukcyjne
- Średnia liczebność grupy szkoleniowej: dziewięćdziesiąt pracowników.
- Preferowane dni tygodnia na team building: czwartek.
- Najchetniej preferowana część kraju: Jura Krakowsko Częstochowska

ŹRÓDŁO: Training Projects
Prowadzimy survivalowe szkolenia team building i długo niezapomniane wyjazdy integracyjne dla naszych klientów.