Teoretyczne dylematy szkolenia osób pracujących

W marcowych i kwietniowych artykułach na mojej witrynie zaprezentuję uwarunkowania szkolenia osób dojrzałych. W zjawisku uczenia innych w szerszym podeściu można zauważyć 4 główne etapy, dające możliwość rozumieć zasób wiadomości nie tylko jako przyswojone ustrukturyzowane dane, ale także chęć ich wykorzystania oraz wykształcone nastawienie do życia. Te etapy zbadał John Smiggel w 1978 i ciekawie opisał w ostatniej książce, więcej: Finansowe Gry Szkoleniowe
Początkowy ruch w działaniach przekazywania wiedzy w szerszym znaczeniu definiuje się jako nieuświadomioną niekompetencję, która jest tym samym co posiadanie wiedzy na podstawie dwóch zjawisk: potencjalny uczący się niewiele doświadczył w danym zakresie oraz nie spostrzega tej niewiedzy.
Następnym krokiem do doskonałości będzie zwykle świadoma niekompetencja. W czasie jego trwania adept jest świadomy braków w posiadanej wiedzy, jednakże wciąż nie ma odpowiednio dużo wiedzy, aby opisane puste obszary uzupełnić.
Trzeci etap nazywa się „uświadomiona postawa kompetencyjna”. Uczący się zdążył pozyskać już wystarczającą umiejętność działania, ale żeby wykorzystać ją w typowej sytuacji musi wykonywać pracę dbając o konieczną proaktywną postawę. Ten krok do doskonałości nie zawsze nagrodzony będzie realnym wzrostem kompetencji. Na tym etapie nie ma znaczenia już podjęta aktywność szkolenia, a pojawia się duża chęć samodoskonalenia.
Ostatnim krokiem do doskonałości, możliwym do osiągnięcia, jeśli uczący się jest zafascynowany nową umiejętnością, jest „nieograniczona umiejętność w posługiwaniu się zdobytą wiedzą”. Nabyta postawa kompetencyjna okazuje się w tym miejscu serią odruchów, nastawienia do różnych spraw oraz behawioralnych uwarunkowań.
Można stwierdzić, iż dużo kursów, szkoleń i akademicko rozumiana praktyka edykacyjna jest skoncentrowana na sposobach rozwoju kompetencji ucznia. Z tego powodu w następnym artykule zaprezentuję modele pozyskiwania informacji przez homo sapiens. Dobrze je znać, gdy gry menedżerskie mają być elementem sesji szkoleniowej.
Jan Galicki
Autor tej notki jest absolwentem kierunku farmakologii Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych z dziedziny . Posiada tytuł Doradcy Terapii Ustawień HJB. Buduje swoją karierę w Świeradowie Zdroju. Od osiemnastu sezonów organizuje treningi i kreuje badania dotyczące kreatywności w sektorze „handej i sprzedaż”.

O NASZYM BLOGU:
Symulacje Team building
Treningi sprzedażowe
Gry symulacyjne
Zarządzanie
Zarządzanie dla brygadzistów
Zarządzanie zmianami
Wyjazdy integracyjne
Ćwiczenia dla instruktorów