Strategie uczenia się uczestników szkoleń

Kiedyś zamieściłem artykuł o korzyściach, jakie trener oraz uczestnicy szkoleń uzyskują, jeśli zastosujemy podczas szkolenia gry dla menedżerów. Dzisiaj pokażę założenia teoretyczne pomagające poznać i przekonać się, jakie są powody, aby wykorzystywać gry i symulacje.
Dla mnie istotnym z grupy czynników, ażeby planować w swoich szkolenia i warsztatach sprawdzone pod względem handlowym symulacje menedżerskie, jest styl podnoszenia kwalifikacji przez osoby będące wiele lat po maturze. Mam tu na myśli technikę dokształcania się pożądaną przez daną jednostkę. John Kotler w stworzonym przez siebie obrazie cyklu uczenia się zaprezentował zasadnicze style uczenia się: dywergencjonalny, asymilujący, kognitywny, symulacyjny. Dzięki tym stylom Adam Mumford i Jonas Honey w 1986 roku wymyślili zestaw narzędzi badawczych, który pozwala na indywidualne określenie stylu uczenia się. Można go znaleźć w zasobach autorów: Ekonomiczne Symulacje Menedżerskie Dla Przedsiębiorstw
Autorzy na dodatek wskazują na określone role, które mają osoby uczestniczące w szkoleniu:
Archetypista, który preferuje nowe doświadczenia. Zawsze pełen energii, przejawia potrzebę niekończącego się doskonalenia, stale dobrze wyraża swoje oczekiwania. Bez zastanowienia coś powie, następnie dogłębnie o tym pomyśli. Chce usłyszane teorie sam sprawdzać - czy aby naprawdę tak jest.
Diagnostyk – można go nazwać też: myśliciel. Analizuje wszelkie możliwe warianty wybierając najbardziej optymalne z nich. Wybierający taką rolę dorośli nie lubią działać w skomplikowanych warunkach, wszystko muszą obmyśleć samemu.
Teoretyk – dla mnie jest to ponad wszystko perfekcjonista. Jego sposoby myślenia bywają bardzo idealistyczne, a działania wyjątkowo drobiazgowo zaplanowane. Dobrze tworzy schematy, sam dość często przekształca rzeczywistość wokół niego na wizjonerskie schematy.
Świadomość opisanych powyżej strategii edukacyjnych bywa bardzo użyteczna podczas przygotowania szkoleń. Umożliwia osobie prowadzącej szkolenie dopasować do cech uczestników. Jestem przekonany, że proces edukowania dorosłych to także kompetencje z psychologii, nie tylko strategii formowania piramidy zdolności wykonywania pracy.
Patryk Irminowicz
Redaktor tej notatki jest absolwentem wydziału psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych z dziedziny inżnierii przemysłowej. Posiada tytuł Coacha Wizerunku Osobistego XST. Buduje swoją karierę w Zakopanem. Od dziewiętnastu lat uczy i kreuje badania dotyczące promocji i reklamy w sektorze „przemysł lekki”.

SŁOWA KLUCZOWE:
Symulacje Sprzedażowe
Treningi dla pracowników
Gry e-learning
HR dla nieHRowców
Gry produkcyjne
Rozwiązywanie konfliktów
Wydarzenia team building
Narzędzia Instrukcje dla trenerów