Po co należy określać oczekiwania rozwojowe

Projekt szkoleniowy ma na celu zapewnienie spełnienia celów rozwojowych pracowników, które zostały określone w fazie ich badania. Określanie potrzeb w odniesieniu do sesji szkoleniowych to pierwszy krok przedsięwzięcia szkoleniowego. Trenerzy twierdzą, że bywa to najbardziej istotny moment, przesądzający , czy każde inne podjęte działanie okaże się efektywne.
Doświadczeni specjaliści z branży szkoleniowej dla przedsiębiorców podkreślają, że diagnozowanie celów szkoleniowych to podstawowy aspekt do tego aby rozwinąć szczegółowe pertraktacje na temat wiedzy, kompetencji oraz nastawienia do pracy, jakie uznają za niezbędne pracodawcy. Należy napisać, iż pracodawca może w tenże sposób kształtować zakresy tematyczne, które są poruszane na szkoleniu. Ten aspekt projektów szkoleniowych został przedstawiony na tej stronie: Ankiety Satysfakcji Ludzi W Przedsiębiorstwach
Dzięki wykorzystaniu badania oczekiwań rozwojowych osiągniemy pewną grupę celów.
Cel 1 - rozpoznamy stan zintegrowania wewnętrznego szkolonej zbiorowości pracowników – jak bardzo uczestnicy się akceptują, jaka jest w niej technika współdziałania, itd.
Po drugie, określimy umiejętności, jakie nabyła zbiorowość pracowników w zakresie planowanych do omówienia problemów. To pozwoli nam dopasować poziom szkolenia do grupy. Aby to osiągnąć, zobaczmy zrealizowane wcześniej opisy projektów szkoleniowych dla tej grupy.
Kiedy dojdziemy do wniosku, aby określać potrzeby szkoleniowe, poznamy prawdziwe sytuacje z życia szkolonych osób – aby dokładnie te problemy omawiać w projekcie szkoleniowym. Takie działanie osobom biorącym udział w szkoleniu umożliwia wykorzystać ze szkolenia konkretne, najczęściej gotowe do zaprezentowania zarządowi pomysły, a nie teoretyczne pomysły.
Kolejny cel – przeanalizujemy w ramach naszych możliwości dążenia uczestników – mam tu na myśli odniesienie się do kwestii istotnych dla przedsiębiorcy, ale również kwestii przydatnych dla szeregowych zatrudnionych.
Doświadczeni pracownicy działów kadr wiedzą, iż im lepiej przeprowadzą razem z doradcą firmy szkoleniowej diagnozowanie dążeń w zakresie rozwoju personelu, tym łatwiej będzie można ocenić w jakim stopniu zostały osiągnięte cele projektu szkoleniowego.
Tyle naszych przemyśleń.
Autor:Witold Stuligrosz
Redaktor tej notki jest absolwentem wydziału politologii Uniwersytetu w Toruniu i studiów podyplomowych z tematyki astrofiyki. Posiada certyfikat Coacha Sprzedaży Relacyjnej EFE. Prowadzi firmę szkoleniową w Zabrzu. Od ośmiu lat prowadzi zajęcia i projektuje gry odnoszące się do efektywności osobistej w sektorze „rozrywka i kasyna”.

HASŁA:
Audyty kompetencji
Awansowanie pracowników
Strategia HR w produkcyjnej organizacji
Praktyczne zarządzanie personelem
Nowoczesne modele kompetencyjne
Rozwój pracowników
Assessment Center