Kroki organizowania zespołu

W tym miejscu muszę wyjaśnić, co to jest zespół i grupa. Grupa jest dowolnym podzbiorem ludzi. osoby będące w zespole znają się, lubią się, ubierają się tak samo i postrzegają siebie jako zespół. Zespół to inaczej duża grupa osób, która debatuje nad trudnym wyzwaniem. Należący do tej grupy pracownicy zmierzają do wspólnie podzielanego celu. Wszystkie zadania współpracujących ze sobą są substytucyjne. Doświadczyłem tego, kiedy kupiłem i pojechałem na szkolenie takie, jak to: Zespołowe Eventy Integracyjne i Team Building
Według nas dobry kierownik powinien posiadać wiedzę, w jakiej fazie rozwoju znajduje się jego zespół. To nie wyłącznie teoretyczna zasada, ale także z życia wzięta droga postępowania zmierzająca do zwiększenia efektywności zespołu. Grupa pracownicza sprawnie realizuje trudne czynności, jeśli menedżer zna kolejne etapy formowania zespołu.
Istnieją trzy kroki organizowania zespołu. Faza formowania mówi nam o tym, że nowo zatrudnieni w grupie różnie postrzegają sposób działania, który będą chcieli osiągnąć. W zespole jest w tym czasie niezbyt wysoki stopień akceptacji wspólnych celów.
pracownicy podczas sesji doradztwa przyznawali nam, iż w tej fazie zważają na to co piszą, są dość często nieufni , stopniowo integrują się.
Indywidualne cele uczestników takich grup roboczych najczęściej stają się powoli tożsame z celami zespołu jako grupy.
Faza wojny w firmie jako zespole charakteryzuje się tym, iż mogą się zaognić kłótnie na temat celów jakie stawia sobie grupa. Pojawiają się nowe różnice zdań , a także różnice opinii. Niezbyt jasne określenie harmonogramu działań wyzwala u pracowników niechęć działania.
W tym właśnie momencie zwykle jest czas normowania sposobów działania członków zespołu. Ten moment zakłada, iż ludzie zaczynają budować uzgodnione reguły współpracy i postawy.
To tyle moich inspiracji.
Autor: Grzegorz Kowal
I DODATKOWO JAK ZWYKLE KILKA NIETYPOWYCH FAKTÓW DOTYCZĄCYCH WYJAZDÓW INCENTIVE Z MINIONEGO OKRESU:
- Najczęściej wspomianana w zapytaniach od klientów forma zadań team building : planszowe gry strategiczne
- Najlepiej ocenione w ankietach po evencie zabawy – opinie grup: gra kryminalna
- Uśredniona wielkość grupy zajęciowej: dziewięć osób.
- Preferowane dni tygodnia na team building: piątek.
- Najchetniej oczekiwania część kraju: Warszawa

ŹRÓDŁO: Training Projects
Działamy jako ekipa trenerów z wieloletnią praktyką w działach HR ale jednocześnie uprawnieniami związanymi z turystyką kwalifikowaną, co uprawnia nas do wykonywania imprez w formie plenerowej, łącząc kształcenie pracowników i atrakcyjne gry. Nasi szkoleniowcy to również laureaci wielu nagród i inspirujące osobowości.
Nasze nietuzinkowe wyjazdy integracyjne i edukacyjne szkolenia team building są polecane przez dziesiątki przedsiębiorstw z wszystkich branż.