Kontakt z coachem w grach menedżerskich

Kontakt z coachem definiujemy jako bezpośrednie spotkanie małej grupki pracowników. Najbardziej doświadczona osoba ma rolę coacha i pomaga pozostałym osobom w określaniu i planowaniu celów. Dlatego działanie coachingowe bywa dobrą drogą rozwoju uczestników w trakcie gier menedżerskich oraz symulacji biznesowych. Można wyróżnić wiele argumentów, żeby stosować coaching w trakcie gier menedżerskich oraz symulacji biznesowych. Dowiedziałem się o nich, kiedy odnalazłem w sieci ten poradnik: Gry Biznesowe
Efekty użycia kontaktu z coachem podczas gier decyzyjnych oraz symulacji szkoleniowych zwykle są jak poniżej:
- uzyskanie zadowolenia pracowników na szkoleniu,
- budowanie głębszych więzi pracownikami będącymi na szkoleniu,
- możliwość zainicjowania nowego projektu gospodarczego,
- określenie celu osobistego przez uczestników,
- większa znajomość swoich wartości,
- obranie nowej metody rozwijania kariery,
- nabywanie umiejętności menedżerskich i kierowania firmą jako większą całością,
- balans między działalnością interpersonalną i w wykonywanym zawodzie.

Dwa tygodnie temu przygotowałem warsztat dla menedżerów w Zakopanym w ośrodku szkoleniowym Hyrny. Wtedy właśnie użyłem kontakt z coachem podczas gier dla menedżerów i symulacji biznesowych. Uczestnicy szkolenia byli wyjątkowo ciekawi fabuły gier, jakie przygotowałem. Po szkoleniu wysnuliśmy trzy postulaty:
- funkcja przełożonego bywa wyjątkowo ważna w firmie,
- administrowanie zespołem potrzebuje od szefa naprawdę niezłych kompetencji,
- budowa przedsiębiorstw w różnych obszarach gospodarki jest identyczna.

W następnym artykule zobrazuję metodą trzech kapeluszy. Często ją wykorzystuję, kiedy obmyślam symulacje biznesowe.

Lucjan Słonimski
Autor tej notki jest absolwentem wydziału socjologii Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych z zakresu literaturoznastwa. Posiada tytuł Eksperta Sprzedaży Relacyjnej VAE. Mieszka w Grodzisku Mazowieckim. Od trzynastu lat koordynuje warsztaty i pisze badania odnoszące się do logistyki i transportu w branży „hutnictwo i przemysł ciężki”.

SŁOWA KLUCZOWE:
Symulacje Drużynowe
Szkolenia handlowe
Gry korporacyjne
Mentoring
Symulacje Six Sigma
Finanse dla niefinanstów
Firmy szkoleniowe
Podręczniki dla facylitatorów