Kompetencje kierownika dotyczące projektów

Kierowanie przedsięwzięciem jest zwykle kojarzone z awansowaniem kierownika z danego działu do wypełnienia wyjątkowo ważnego przedsięwzięcia dla firmy. Takie kojarzenie roli kierownika projektu wynika z tego, iż w sumie niedawno kierownicy stawali się menedżerami przedsięwzięć przypadkowo. Często na pewien okres dawano im dodatkowe obowiązki.
Specjaliści ds. szkoleń są świadomi, iż kompetencje konieczne do realizowania działań projektowych doskonali się metodą doświadczeń zawodowych i dedykowanych cykli szkoleniowych. Administratorzy projektów zwykle powinni kierować projektem biorąc w nim udział zupełnie świadomie. Więcej wskazówek przeczytasz tu: Encyklopedia - Szkolenia Efektywność Osobista .
W niniejszym wpisie opiszę najważniejsze obszary kompetencji menedżera działań projektowych. Techniki z zarządzania przedsięwzięciem da się określić w kilku obszarach:
- łączenie czynności, inaczej zintegrowane spojrzenie na projekt oraz uwzględnienie większości zadań,
- określanie zakresu czynności, i w praktyce przywodzi na myśl zdolność przekazywania zadań oraz definiowania wzorców ich przeprowadzenia,
- gospodarowanie zasobami podwładnych, uważane za istotną zdolność menedżera zespołu projektowego,
- realizowanie zakupów, czyli podejmowanie decyzji w sprawach planów zakupowych kolejnych maszyn oraz znajdowanie dobrych cen u dostawców,
- zarządzanie personelem, a więc chęć do tworzenia zespołu do projektu i sprawowania roli lidera tego zespołu,
- komunikacja międzyludzka,
- terminowość i jakość wykonania zadań projektowych,
- zarządzanie budżetem w przedsięwzięciu,
- ocena niepewności i ryzyka związanego z kwestią rozpoczęcia działań projektowych.
W powyższych tematach sprzedałem w ostatnim czasie dużo projektów szkoleniowych. Ludzie biorący udział oczekiwali realnych kompetencji i metod do projektów. Byłem kiedyś ogromnym zwolennikiem takich zagadnień i uważam, iż prawie każdy kierownik wydziału musiałby dobrze zarządzać przedsięwzięciami.
O AUTORACH

W naszym portalu wiele dyskutujemy równeż na temat:
- badania satysfakcji kadry w przedsiębiorstwach wszelkich branż
- kwestionariuszy rozwojowe
- szkolenia z rozwoju osobistego i menedżerskiego
- szkolenia dla załogi
- kierowanie kadrami
Gorąco namawiamy do wielokrotnych spotkań na naszej witrynie.