Jakie są cele oceniania personelu

System ocen pracowniczych odgrywa ważną funkcję w przewodzeniu grupą pracowników. Tym samym bywa to istotny czynnik urzeczywistnienia strategii personalnej w organizacji. Ocena jest budowana na stałym poświęcaniu uwagi na reakcje w miejscu pracy oraz efekty pracy podwładnych w celu wsparcia merytorycznego, kreowania proaktywnej postawy i monitorowania efektów pracy. Opis tego zjawiska możesz przeczytać w artykułach:
Autorskie Szkolenia Z Motywowania I Motywacji.
Przeprowadzanie ocen pracowników jest tylko w akademickich dyskusjach proste i nie angażujące emocjonalnie. W większości przypadków wymagane bywają pewne cechy osobowe i dość spore elementy na drodze zawodowej. W ramach kryterium funkcji przedsiębiorstw cele ocen pracowniczych można podzielić na dwa obszary.
Do celów organizacyjnych można zaliczyć:
- zdolność stosowania odpowiedniego doboru i przydzielenia pracowników w nawiązaniu do oszacowanych możliwości intelektualnych, obszarów, które najbardziej interesują pracowników, efektywności pracy,
- usprawnianie metody ustalania celów oraz kierowania ludźmi zatrudnionymi w firmie,
- uzasadnienie decyzji idących razem z przesunięciami, grupowymi odejściami pracowników, awansem,
- przygotowanie rekomendacji,
- zdiagnozowanie celów oraz obszarów doskonalenia pracowników,
- tworzenie grupy będącej personelem rezerwowym,
- określenie taktycznej polityki kadrowej przedsiębiorstwa.
Do celów psychospołecznych zalicza się:
- zmiana zachowań pracowników przez kształtowanie postawy do powierzonych zadań,
- wzmacnianie wyników zawartych w parametrach ocen okresowych,
- motywowanie bazujące na świadomości zatrudnionych osób w zakresie wyników wykonywanych działań, możliwościach doskonalenia i zastosowaniu bodźców dla podnoszenia lojalności pracowników względem pracodawcy,
- niwelowanie ujemnych oraz szkodliwych postaw personelu,
- poprawy relacji między pracownikami.
Jak łatwo zauważyć, o tych właśnie celach kierownik musi pamiętać oceniając swoich współpracowników.
O BLOGU

W tym miejscu mówimy również o:
- pomiary satysfakcji ludzi w firmach
- ankiety osobowościowe
- treningi z pracy i komunikacji w zespołach
- wyjazdy motywacyjnych
- kierowanie personelem
Nieodmiennie namawiamy do wielokrotnych wizyt na tej witrynie.