Grzegorz Niemiec

Ukończył wydział ekonometrii na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie, a ponadto roczne studia z promocji i reklamy. Od dwunastu lat koncentruje się na organizowaniu szkoleń i mentoringu w dziedzinie efektywności zespołów i organizacji. Był autorem trzech książek dotyczących rozwoju kultur organizacyjnych, a dodatkowo autorem siedmiu notek na naszym blogu.
Koncentruje się na prowadzeniu wykładów dla branzy paliwowej, nowoczesnych technologii, mediów i organizacji non profit. Najczęściej pracuje z kierownikami zespołów i działami sprzedaży.
W weekendy podróżnik i żeglarz.