Garść dobrych rad na temat zadań szefa

W czasie zajęć, które poprowadziłem dla kierowników, uczestnicy opisali podobne typy zjawisk związanych z pracą w firmie: role zespołowe niezbyt często są przesłanką do zatrudniania kandydatów planowanych na stanowiska najwyższej kadry zarządzającej, przełożony nie wzmacnia wybitnych talentów podwładnego, bardzo dużo spraw powinno się polepszyć w funkcjonowaniu działu pracowniczego. Opisane aspekty pracy w firmie łatwo jest doskonalić wykupując udział w takich sesjach doradczych: Szkolenia Z Motywowania I Motywacji .
W tym akapicie zdecydowałem się pokazać, jakie negatywne skutki pochodzą z klasycznych problemów w zespole. Jeśli cechy osobowe i przypisane im role nie są brane pod uwagę w czasie rekrutacji kandydatów, to wtedy przełożony nie może właściwie przydzielać celów do wykonania.
Przykładowo Jan Gierczak jest logistykiem i jest zatrudniony w dużej firmie farmaceutycznej. Jego szef kazał mu pojechać do klienta i określić wymagania systemu organizowania zadań dla pracowników. Wybrany przez szefa specjalista nie nawiązuje stosunków interpersonalnych z osobami i skupia się na aktywności przy laptopie. Na pewno domyślasz się, że nie zrealizuje dobrze wyznaczonego przedsięwzięcia.
Następny case: Silną stroną Jacka Jackowskiego od zawsze było twórcze podejście do wielu spraw. Lubi wprowadzać nowatorskie towary, określać ulepszenia w funkcjonowaniu zatrudniającej go organizacji biznesowej. Jego kierownik nie bierze pod uwagę tego jakie zatrudniony chce rozwijać silne strony i wyznacza mu sprawy, które wymagają aktywności rutynowej. Specjalista szybko poczuje się zmęczony, a szef nie sięgnie do jego atutu.
Jak widać na podanych przeze mnie casach: cechy osobowe i wynikające z nich role w grupie muszą być kryterium przydzielania zadań.
O BLOGU

Tutaj wiele dyskutujemy także na temat:
- pomiary zaangażowania kadry w przedsiębiorstwach wszelkich branż
- testy interpersonalne
- programy rozwojowe z zarządzania
- eventy team building
- zarządzanie personelem
Cieszymy się że nas Państwo odwiedzili zapraszamy do wielokrotnych spotkań na tej stronie.