Dobre praktyki dotyczące oceniania pracowników

Zasady oceniania podwładnych są bardzo proste i łatwe do zastosowania. Jednak niewielu menedżerów wykorzystuje je w procesie oceniania pracowników w pracy zawodowej. Reguły te znam od doktora N. Browna, który zaprezentował wykład z tego tematu w Akademii Zarządzania w Warszawie.
Konieczność działania w procesie diagnozowania efektywności pracy (opierając się o praktyczne wytyczne) jest wyjątkowo ważnym założeniem efektywnego układu metod i technik oceniania pracowników. Pozwala to na produktywne zapoczątkowanie procesu oceny i uzyskaniu zamierzonych mierników. Wyłącznie zdefiniowanie reguł, w obszarze których proces oceniania zostanie przeprowadzany nie jest wystarczającym środkiem do osiągnięcia zamierzonych efektów. Istotne jest także konsekwentne działanie według ustalonych wcześniej zasad. To co zaprezentowałem czytelnik może znaleźć na poniższych witrynach Audyty Motywacji
Podstawowe wytyczne dotyczące diagnozowania efektywności pracowników są następujące:
- Działanie na podstawie wcześniej przyjętych, średnioterminowych zamierzeń w zakresie ZZL; ocenianie pracowników nie może być nigdy procesem incydentalnym
- Realne oraz ciągłe sięganie do wyników oceny w realizowanej polityce personalnej przedsiębiorstwa
- Wykorzystywanie tych samych warunków oceniania wśród wszystkich członków personelu
- Wykorzystywanie kryteriów dających sposobność porównania efektów oceny w poszczególnych grupach stanowisk
Zróżnicowanie obszarów, w ramach których działa system ocen pracowniczych
- Używanie jednakowych reguł zasad w ramach określonego przedziału okresu czasu
- Uruchamianie kolejnej diagnozy efektów pracy w jasno zdefiniowanych interwałach czasowych
- Powiązanie oceniania pracowników z komplementarnymi elementami kierowania personelem
- Funkcjonowanie dostosowane do jasno zdefiniowanej techniki mierzenia efektów pracy
- Wykorzystywanie diagnozy efektywności pracy przez profesjonalnie przygotowane osoby
- Niezbędność dokumentowania wyników diagnozy na przestrzeni czasu
Myślę, że powyższe wskazówki są możliwe do stosowania oraz pociągają za sobą niezwykle korzystne efekty. Zaprezentuję je w następnym artykule.
Na tą chwilę to tyle moich wniosków.
Autor:Marek Górnikiewicz
Twórca tej notatki jest absolwentem kierunku chemii Uniwersytetu Śląskiego i studiów podyplomowych z zakresu kierowania produkcją. Posiada tytuł Coacha Innowacyjnosci YMX. Pracuje w Ostrowcu Świętokrzyskim. Od siedmiu sezonów wykłada i kreuje gry dotyczące obsługi klienta w branży „AGD RTV”.

HASŁA:
Badania kultury organizacyjnej
Ocena okresowa pracowników
Strategia HR w produkcyjnej jednostce biznesowej
Skuteczne kierowanie ludźmi
Projekty doradcze i wdrożeniowe w HR
Rozwój pracowników
Selekcja kandydatów do pracy