Dlaczego diagnozować kompetencje

By czytający te słowa dogłębnie mógł przemyśleć zakres tematyczny dzisiejszego posta do mojego bloga, jestem zmuszony napisać, iż kilkadziesiąt lat temu przez zestaw kompetencji rozumiano danie człowiekowi ustanowionego przez władze prawa do zajmowania się określonymi sprawami w imieniu określonej instytucji. W odróżnieniu od kompetencji konieczność skutecznego podejmowania obowiązków zawodowych wiązała się z często z wyuczonym zawodem na konkretnym polu działalności. Podobieństwa w przedstawionym temacie rozważań ciekawie opisuje A. Nowak w tej książce: Badania Opinii Pracowników
Zestaw kompetencji pracownika to posiadane wiadomości ze szkoły, normy zachowań oraz nastawienie do pracy konieczne do skutecznego działania w konkretnym dziale firmy. Badając zestawy kompetencji pracowników możemy jednocześnie określić:
- możliwości zastosowania teorii w praktyce, obejmujące dane i informacje, które dany pracownik musi wiedzieć, aby pełnić zaprojektowaną wcześniej funkcję, w szczególności specjalne uzdolnienia, które okażą się niezbędne, dla przykładu zdolności społeczne,
- cele w zakresie podnoszenia kwalifikacji,
- wymagane umiejętności specjalistyczne,
- zajmowane stanowiska i rodzaje firm, w których podwładny miał umowę o pracę,
- znaczące rezultaty w pracy pozwalające przewidzieć sukcesy obecnie,
- to, czego organizacja planuje otrzymać od zatrudnionego, np. eksplorowanie innych rynków lub produktów, podnoszenie wielkości świadczonych usług, większej produktywności albo sprawniejszej obsługi klienta, wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania,
- w jakim stopniu pracownik jest członkiem kultury organizacji.
Jak można łatwo się domyśleć, korzyści z diagnozowania pracy są nie do przecenienia. Menedżer ma poprzez to nową wiedzę na temat pracowników. Pracownicy czują, iż przedsiębiorstwo o nich dba i planuje ich rozwijać nie tylko obecnie, ale i na przyszłość.
W dalszych wpisach opiszę dokładnie obszary kompetencji.
Na tą chwilę to tyle naszych wniosków.
Redakcja:Rafał Orzel
Twórca tego felietonu jest absolwentem wydziału anglistyki Uniwersytetu Białostockiego i studiów podyplomowych z dziedziny gospodarki morskiej. Posiada tytuł Mistrza Planowania Strategicznego SRL. Po studiach osiadł w Tarnowkich Górach. Od dziesięciu sezonów szkoli i rozwija badania dotykające tematyki przywództwa sytuacyjnego w branży „handel i sprzedaż”.

NAJWAŻNIEJSZE TEMATY BLOGA:
Audyty satysfakcji
Rekrutacja pracowników
Polityka kadrowa w usługowej firmie
Nowoczesne zarządzanie personelem
Fundusz socjalny
Struktura organizacyjna
Selekcja kandydatów do pracy