Diagnoza projektu szkoleniowego

Dobry menedżer próbuje zmierzyć efektywność prowadzonych projektów biznesowych. W dzisiejszych czasach prawie zawsze specjaliści personalni są wytypowani do sporządzenia konkretnej analizy, najlepiej wskazującej liczbowe aspekty osiągniętych celów rozwoju personelu.
Z poprawnie dokonanej fazy podsumowania szkolenia można wyciągnąć bardzo dużo postulatów usprawnień na przyszłość. Uczestnicy testują siebie, jakie poczynili ”developement progresses”. Natomiast kierownicy mają diagnozę dotyczącą rozwoju podwładnych. Szkoleniowcy otrzymują informację, jakie obszary mogą przygotować lepiej w czasie kolejnego takiego szkolenia. Pomysł do opracowania poniższych rad skopiowałem z takiej strony:
Audyty Opinii Załogi
Zebrane opinie uczestników, formularze ankiet a także rezultaty z poprowadzonych warsztatów, bywają interesującą platformą wniosków do dalszych, coraz innowacyjnych szkoleń czy przedsięwzięć w zakresie consultingu. Poprawiają także kompetencje ludzi będących specjalistami w dziale kadr.
Badanie efektywności cyklu szkoleń musi dać odpowiedzi w zakresie poniższych dylematów określonych pytaniami:
- w jakim stopniu zakładane wyniki cyklu szkoleniowego są osiągnięte?
- w jakim stopniu można było zrealizować zakładany progres praktycznych zakresów wiedzy u szkolonych pracowników?
- w jakim stopniu prezentowany materiał i kompetencje stały się odpowiedzią na potrzeby szkolonych osób?
- dlaczego nabyta kompetencja jest inkorporowana i wnoszona do konkretnego zadania?
- w jakim stopniu wydatek związany ze szkoleniem będzie opłacalny?
Te kwestie pokażą, w jaki sposób wypadły zorganizowane ćwiczenia, przeprowadzone podczas sesji szkoleniowej. Dlatego też szkoleniowiec może wysnuć wnioski, jak ważne są: przeprowadzone pytania w zakresie potrzeb rozwojowych, nakreślenie zakresu tematycznego sesji szkoleniowych, nakreślenie efektów cykli szkoleniowych, zaopatrzenie treningów w obszarze materiałów szkoleniowych.
W następnym wpisie na blogu opiszę nietypowe aktywności po zakończeniu szkoleń.
To tyle przywódczych wniosków.
Autor:Franciszek Matrykiewicz
Autor tego artykułu jest absolwentem wydziału biologii Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych z zakresu kierowania sprzedażą. Posiada tytuł Mistrza Sprzedaży Relacyjnej JLH. Po studiach osiadł w Częstochowie. Od pięciu lat organizuje treningi i projektuje gry odnoszące się do przedsiębiorczości w branży „rekrutacja i doradztwo personalne”.

HASŁA:
Audyty płac i benefitów
Zwolnienia w firmach
Strategia personalna w międzynarodowej jednostce biznesowej
Nowoczesne kierowanie ludźmi
Programy rozwoju talentów
Rozwój pracowników
Assessment Center