Czynniki wpływające na reguły zachowań w grupie

W tym poście chciałem opisać , jak ważne są normy współpracy członków zespołu. Wiedza z zakresu norm w zespole pochodzi głównie z amerykańskich projektów badawczych nad różnego rodzaju zespołami, dajmy na to oddziałami wojskowymi. Efekty tego typu projektów badawczych uważam za naprawdę interesujące.
W innych wpisach opisałem etapy tworzenia działu firmy lub innego zbioru ludzi pracujących razem. Opisałem, w jaki sposób tworzą się normy współpracę w zespole. Często bywają one zberbalizowane jako fagmenty przepisów dotyczących pracy. Johanson Adair pisze, że normy rodzą się jako pierwotny objaw wspólnego pojmowania świata między pierwotnymi osobami wewnątrz zbiorowości na temat: zasoby, procesy, dążenia. Wskazówki, jak to wykorzystać w praktyce czytelnik może znaleźć w tym miejscu: Imprezy Team Building
Reguły zespołowe da się posegregować w kategorie, wywodzące się z poszczególnych obszarów istnienia zespołu, są to:
Praca – reguły wynikają z sposobów wykonywania aktywności zawodowej oraz pokazują pewne dość trudne do wymiernego scharakteryzowania obyczaje – jak szybko pracować, czy pracować w weekend, jak ciężko ma być, aby pracownika docenić, itp.
Stosunki pomiędzy pracownikami – trzeba nadmienić, że można wskazać sformalizowane obyczaje, które zapobiegają nieporozumieniom w obszarach: przydzielania zadań, współdecydowania o losie zespołu lub grupy, nagradzania za pozytywne wyniki pracy oraz dodatkowych kwestii, które bywają powodem przyszłych nieporozumień.
Wygląd zewnętrzny i sposób komunikowania się – osoby tworzące zespół zwykle upodabniają się do siebie nawzajem, najczęściej posiadają podobny sposób komunikowania: żargon lub pojęcia metodyczne, powiązane z sytuacją zawodową.
Niektórzy członkowie zespołu, którzy odznaczają się tym, że miewają dużo silniejszy wpływ na zjawisko tworzenia zwyczajów grupowych, aniżeli reszta. Od ”szeregowych” osób tworzących grupę a także od rozpoczynających pracę osób grupa zwykle oczekuje zaakceptowania takich norm.
W następnym wpisie scharakteryzuję kwestie oddziałujące na tworzenie się ról w zbiorowości ludzkiej.
Tyle haerowych przemyśleń.
Opracowanie: Krzysztof Kowal
I JESZCZE JAK CO MIESIĄC ODROBINA NIETYPOWYCH INFORMACJI ODNOŚNIE INTEGRACJI Z OSTATNIEGO OKRESU:
- Najczęściej kupowana forma ćwiczeń : gra kryminalna
- Najlepiej wycenione w testach po spotkaniu gry – opinie grup: spotkania i aktywności wyprawowe ze znanym podróżnikiem
- Średnia liczebność grupy szkoleniowej: czterdzieści osób.
- Optymalne dla klienta dni tygodnia na projekt firmowy: weekend.
- Najczęściej zamawiana część kraju: Dolny Śląsk

ŹRÓDŁO: Training Projects
Istniejemy jako ekipa trenerów z praktyką biznesową ale także kompetencjami związanymi z żeglarstwem i pływaniem, co uprawnia nas do wykonywania eventów w formie plenerowej, łącząc kształcenie pracowników i atrakcyjne gry. zatrudnieni u nas szkoleniowcy to również znani himalaiści i polarnicy i ciekawe osobowości.
Wiemy, że pozytywnie odebrane szkolenie lub wyjazd to także komfortowy ośrodek konferencyjny. W naszej ofercie mamy ponad sto przepięknych lokalizacji górskich, mazurskich, nadmorskich, w środkowej Polsce i innych. Rekomendujemy sprawdzone imprezy integracyjne a także team building.Zwykle pracujemy na terenie Jury, w środkowej Polsce i na terenie Warmii i Mazur. Wolimy destynacje na łonie natury . Latem pracujemy pod chmurką, a jeżeli aura nie sprzyja – pod dachem.