Aktualne dane – zapytania szkoleniowe pracodawców

Pracownik naszego działu sprzedaży regularnie przygotowuje spis przychodzących do naszej firmy zapytań od firm poszukujących szkoleń. Wymyślilismy że będziemy go w tym portalu wrzucać, bo wiele analitykow zwraca się do nas z pytaniami, jakie warsztaty są potrzebne klientom i jakie trendy obowiązują na rynku szkoleń.
Nasi trenerzy prowadzą tylko szkolenia związane z rozwojem osobistym, czyli zagadnienia biznesowe.
Raport uwzględnia następujące tematy o które nasi klienci przesyłali zapytania w ostatnim miesiącu:
Kursy z kierowania złożonymi przedsięwzięciami i zadaniami – poziom dla menedżerów.
Trudne wyzwania w pracy kierownika
Motywowanie pozafinansowe
Zarządzanie przez cele
Efektywność osobista w czasie
Zwycięskie negocjacje sprzedażowe
Sprzedaż dla ekspertów
Warsztaty z przyjaznej obsługi klienta
Zawód telesprzedawca
Asertywność w relacjach z podwładnymi i przełożonymi
Sztuka porozumiewania się
Kierowanie zmianami
Grupy i zespoły, efektywność i relacje
Skuteczne podejmowanie decyzji w biznesie
Innowator w każdym z nas
Rozwiązywanie konfliktów
Radzenie sobie ze stresem
Myślenie strategiczne w przedsiębiorstwach i koncernach
Bywa że najlepiej sprzedają się programy pod nieco innymi nazwami, ale z powyższej tematyki.
W gronie programów dla osób nie będących kierownikami w ostatnich dniach pierwsze miejsce zajmuje temat: radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi
Najlepiej sprzedające się programy handlowe to:psychologia handlowania
A o co pytali menedżerowie:wdrażanie zmian w firmie
Tradycyjnie tematem wiodącym są także eventy integracyjne
Nasza firma regularnie jest też pytana o symulacje biznesowe.
Oferujemy też dodatkowe zlecenia dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi. Są to:
badania motywacji pracowników
pomiar satysfakcji załogi
testy osobowościowe
badania potrzeb szkoleniowych
audyt klimatu współpracy
projekty wdrażające systemy ocen pracowniczych
Większość ostatnich zapytań ofertowych dotyczyła usługi :oceny okresowe pracowników
Następny raport od mojej koleżanki już niedługo.
Raport powstał w oparciu o 37 zapytań przesłanych nam przez naszych klientów.

KIM JESTEŚMY

W ramach stworzonej oferty są także analizy potrzeb szkoleniowych – wszystkie oferowane programy są korojone na miarę. Wykonujemy także projekty development center, oraz ocenę warsztatów w formie badania online, a na opcjonalne życzenie także technika pogłębionych rozmów z grupą. Polecamy nasze szkolenia. Najwyżej ceniony w naszym portfolio jest program: kierowanie projektami.